NASA/JPL
Neptun, voyager

Forsvunne planeter har mistet gassen

Universet inneholder nesten ingen planeter som er om lag dobbelt så store som jorden. Nå mener astronomer forklaringen er at planeter på denne størrelsen mister atmosfæren og skrumper inn.

I dag vet vi at det finnes planeter i bane rundt stort sett alle stjerner på himmelen. I skrivende stund har vi funnet 4401 av de såkalte eksoplanetene, og ikke overraskende er det stor størrelsesmessig variasjon.

De største er større enn gasskjempen Jupiter, og de minste er mindre enn Merkur, som er solsystemets lilleputt.

Men fordelingen er ikke jevn. I 2017 oppdaget astronomer at nesten alle planeter i størrelsesintervallet 1,5-2 ganger jordens diameter ser ut til å ha forsvunnet, og eksperter har ikke funnet årsaken til det såkalte størrelseshullet.

Nå har forskere fra det amerikanske Flatiron Institute imidlertid framsatt en plausibel forklaring. Størrelsen er rett og slett ikke bærekraftig.

Atmosfæren siver vekk

Alle kjente planeter på opp til om lag 1,5 ganger jordens størrelse er steinplaneter, og alle planeter som er mer enn dobbelt så store som jorden, er gassplaneter.

I solsystemet vårt er den minste gassplaneten Neptun, som er om lag fire ganger større enn jorden, men rundt andre stjerner finnes det gassplaneter med en diameter på omkring 2,5 ganger jordens.

Den nye teorien sier at gassplaneter som er mindre enn det, rett og slett ikke kan holde på størrelsen. Gjennom en periode på milliarder av år vil atmosfæren sive bort, og da er det bare en liten, fast kjerne igjen.

Dermed hopper de små gassplanetene over størrelseshullet og blir i stedet til små steinplaneter.

Trevor David er en av forskerne som står bak teorien, og han framhever at det er et viktig poeng at planeter ikke er uforanderlige gjenstander. De kan ha et dynamisk livsforløp og endres voldsomt over tid.