Shutterstock

Astronomer finner kopi av jorden og solen

Det beste stedet å lete etter liv ligger 3000 lysår unna. Her har forskere funnet den perfekte kombinasjonen av planet og stjerne.

For første gang har astronomene funnet en jordlignende planet som går i bane rundt en sollignende stjerne.

Det fremmede solsystemet ligger over 3000 lysår unna fra oss, og i 2014 ble to store planeter oppdaget ikke langt fra stjernen. Nå har en forskergruppe fra Max Planck-instituttet i Tyskland studert de to planetenes baner nærmere og funnet ut at de blir påvirket av to andre kloder som ligger lenger ute.

Den ene, som har fått navnet KOI-467.04, er en steinplanet akkurat som jorden, men nesten dobbelt så stor. Den ligger i perfekt avstand til stjernen til at det kan eksistere flytende vann på overflaten.

Stjerne og planet er optimal kombinasjon

Planeten KOI-467.04 ligger i den beboelige sonen (grønn), der temperaturen er perfekt, slik at den kan romme flytende vann.

Kepler-160

Størrelse:
10 prosent større enn solen.

Overflatetemperatur:
5200 °C (Solens er 5500 °C).

Lysstyrke:
3,9 x 10^26 watt (som solen).

1

KOI-467.04

Størrelse:
1,9 ganger jorden.

Middeltemperatur:
5 °C (jordens er 15 °C).

Omløp rundt stjerne:
378 jorddøgn.

2
© René Heller/MPS

Gjennom de siste 28 årene har astronomene funnet over 4000 planeter i fremmede solsystemer. Derfor vet vi at planetsystemer er veldig vanlige i Melkeveien, men samtidig også at en kombinasjon som den solen og jorden utgjør, er sjelden.

Stjernen er solens speilbilde

Enten ligger de jordlignende planetene for tett på eller for langt fra stjernen sin. Og i de tilfellene hvor avstanden er perfekt, er stjernen feil.

Som regel er det en såkalt rød dvergstjerne, og den gjør det vanskelig for liv å oppstå og trives. Røde dvergstjerner sender ut kraftige solutbrudd som steker planetene i nærheten.

Den nyoppdagede planeten går i bane rundt stjernen Kepler-160, som er av samme type som solen. Den er bare ti prosent større i diameter, og overflatens temperatur er 5200 °C, bare 300 grader kaldere enn solen.

Forskerne har regnet ut at planeten dermed har en gjennomsnittstemperatur på fem grader hvis den har en atmosfære med en naturlig drivhuseffekt.