Exoplaneter

Fremmede exoplanet

Det vrimler av eksoplaneter

En eksoplanet er en planet som har sin bane omkring en annen stjerne enn solen. Den første eksoplaneten ble oppdaget i 1995 og fikk navnet 51 Pegasi b. Forskere har senere funnet hele 4687 eksoplaneter, inkludert Kepler-16b, som går i bane rundt to stjerner, og Kepler-22b og Kepler-186f, som begge finnes inne i den såkalte beboelige sonen. Dessuten har forskere funnet flere tusener himmellegemer som også kan være eksoplaneter. Det er imidlertid ikke endelig avgjort. Utforske artiklene våre og finn ut mer om jakten på eksoplaneter og fremmed liv i verdensrommet.

Er det liv på eksoplaneter?

Eksoplaneter hører hjemme i andre solsystemer, og den enorme avstanden innebærer at forskere har problemer med å avgjøre om det er liv på dem. Hvis eksoplanetene er plassert i den beboelige sonen, er det imidlertid en god mulighet for det. Den beboelige sonen – også kalt Gullhår-sonen – er et område omkring en stjerne der det er de rette betingelsene for liv som vi kjenner det. Det innebærer for eksempel at temperaturen er akkurat passe til at det kan eksistere flytende vann.
Men selv om en eksoplaneten befinner seg i den beboelige sonen, er det ingen garanti for at det er liv der. Venus befinner seg for eksempel også i den beboelige sonen fra solen, men på grunn av store mengder CO2 i atmosfæren har den solsystemets varmeste overflate – og er helt ubeboelig.

Det er også en muligheten at liv kan oppstå på andre måter enn det vi kjenner fra jorden. Kanskje er ikke vann og oksygen nødvendig for alle vesener i universet.

Eksoplanets overflate

© Shutterstock

Teleskoper skal finne eksoplaneter

Forskere mener at det er flere milliarder eksoplaneter i universet – og med mer avanserte romteleskoper kan vi i framtiden få øye på mange av dem. Her er to teleskoper som forskerne har høye forventninger til.

Romteleskopet TESS

TESS, «Transiting Exoplanet Survey Satellite», ble sendt ut i verdensrommet i 2018. Målet er at TESS skal undersøke om 200 000 himmellegemer som går i bane rundt andre stjerner, kvalifiserer til å være eksoplaneter. Forskere håper på at TESS vil finne minst 300 jordlignende planeter.
TESS har allerede funnet dvergstjernen AU Mic og eksoplaneten AU Mic b. Systemet er spesielt fordi AU Mic er mer enn 150 ganger yngre enn solen vår, og AU Mic b befinner seg veldig tett på den.

Romteleskopet Webb

Webb-teleskopet skal etter planen sendes ut i verdensrommet i 2021. Teleskopet er navngitt etter James E. Webb, som er tidligere direktør i Nasa og blant annet var med på å skape Apollo-prosjektet. Webb-teleskopet skal erstatte Hubble-teleskopet, som gjennom tiår har gitt oss massevis av kunnskap om universet og eksoplaneter.
Webb-teleskopet er så kraftig at det blant annet kan analysere atmosfæren på eksoplaneter. Forskere håper derfor på at Webb kan avsløre liv i fremmede verdener.

TESS leter etter eksoplaneter

© Shutterstock
Side 1 / 4