NASA & Shutterstock
Vinking orbit

Er hele universet like gammelt?

Einstein sa at tiden er relativ og avhengig av hvor du befinner deg i universet. Betyr det at universet har en annen alder sett fra en fjern galakse?

Svaret er både ja og nei. Intensiteten av den kosmiske bakgrunnsstrålingen – som avslører hvor lang tid det har gått siden big bang – er den samme uansett hvor vi ser i universet.

Intensiteten svarer til strålingen fra et såkalt svart legeme med en temperatur bare 2,7 grader over det absolutte nullpunktet, og det forteller oss at hele universet er 13,8 milliarder år gammelt.

Dermed er hele universet like gammelt. Men slik ser det ikke ut fra et hvilket som helst punkt i universet.

Einsteins generelle relativitetsteori forteller oss at en gjenstand som opplever en annen tyngdetiltrekning enn oss, vil oppleve tidens gang annerledes. Det fenomenet har for eksempel innflytelse på klokkene til satellitter.

Einsteins spesielle relativitetsteori forteller oss at tiden vil gå langsommere – sett fra vårt synspunkt – for en gjenstand som beveger seg i forhold til oss.

Sett fra en galakse som beveger seg nesten i lyshastighet i forhold til den kosmiske bakgrunnen, vil universets alder derfor se markant mindre ut enn sett fra andre steder i universet.

Galaksen kunne for eksempel ha blitt dannet da universet var 1 milliard år gammelt, og deretter – gjennom gravitasjonens utveksling av energi med andre galakser – ha akselerert til 99 prosent av lysets hastighet.

Masse og hastighet trekker i tiden

Tiden påvirkes av gravitasjonsfelter og bevegelse, og derfor går klokken i for eksempel en satellitt annerledes enn på jorden.

Tyngdefelt bremser tid
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Tyngdefelt bremser tid

Jo nærmere du er sentrumet til et gravitasjonsfelt, jo langsommere går tiden – sett utenfra. En klokke på jorden går altså langsommere enn en klokke som befinner seg langt fra jordens overflate.

Hastighed sløver uret
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Hastighet sinker klokken

Tiden ser ut til å gå langsommere for et legeme som beveger seg i forhold til deg. Sett fra jorden vil en klokke som beveger seg forbi oss, se ut til å gå langsommere enn klokken vår.

Afstand skaber balance
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Avstand skaper balanse

Satellitter befinner seg langt fra jorden og beveger seg samtidig i forhold til oss. I 3174 kilometers høyde vil gravitasjonsfeltet og hastighetens effekt på tiden avbalansere hverandre.

For oss på jorden ville det deretter ha gått 12,8 milliarder år fram til nå, men for den akselererte galaksen ville det bare ga gått 1,8 milliarder år.

Når galaksen og beboerne i den ble bremset ned i forhold til den kosmiske bakgrunnsstrålingen, ville de – akkurat som vi andre – befinne seg i et univers som var 13,8 milliarder år gammelt.

Nasas Mars-sonde Viking foretok målinger som bekreftet Einsteins teorier om at tiden er relativ.