Er det farlig å reise gjennom asteroidebeltet?

Romfartøyet JUICE skal reise gjennom asteroidebeltet på vei til Jupiter. Hvor stor er risikoen for at sonden treffer en asteroide?

© Shutterstock

Asteroidebeltet er en samling asteroider mellom Mars og Jupiter. Ifølge den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa inneholder det minst 1,3 millioner kjente asteroider, men det faktiske antallet er sannsynligvis mye høyere.

Noen asteroider måler noen få meter, andre er flere hundre kilometer i diameter. Det er derfor rimelig å anta at en reise gjennom asteroidebeltet er en halsbrekkende affære, for eksempel for sonden JUICE, som for tiden er på vei mot Jupiters måner.

Men for å treffe en asteroide må du faktisk sikte nøyaktig. For selv om asteroidebeltet inneholder mange asteroider, er det også stor avstand mellom dem. I gjennomsnitt er avstanden mellom asteroidene nesten en million kilometer – omtrent to en halv gang avstanden mellom jorden og månen.

Asteroide skal studeres

Asteroidene er imidlertid ikke jevnt fordelt over det 150 millioner kilometer brede beltet. Jupiters bane og gravitasjon gjør at asteroidene klumper seg sammen i flere mindre belter, atskilt av de såkalte Kirkwood-hullene.

Dette endrer imidlertid ikke det faktum at sannsynligheten for en trafikkulykke i asteroidebeltet er forsvinnende liten. JUICE-sonden kan derfor bevege seg trygt gjennom beltet, og innen 2029 håper astronomene til og med at den kan studere asteroide 223 Rosa – i en avstand av 4,3 millioner kilometer.