Blinkskudd fra det ytre rom

På 1700-tallet lette astronomen Charles Messier etter kometer. I stedet fant han noen av universets mest gåtefulle og fotogene himmellegemer.

På 1700-tallet lette astronomen Charles Messier etter kometer. I stedet fant han noen av universets mest gåtefulle og fotogene himmellegemer.

NASA

På midten av 1700-tallet var den franske astronomen Charles Messier på jakt etter kometer. Med den tidens utstyr kunne de være vanskelige å finne, så det var et komplekst arbeid.

I jakten kom han i 1758 over et himmellegeme som i teleskopet lignet en komet, men som ikke kunne være det. Objektet beveget seg ikke over himmelen.

Messier noterte funnet som en advarsel til astronomer: De skulle ikke anta at de så en komet når de så på oppdagelsen.

Komet var stjernetåke

Flere lignende objekter dukket opp, og Messier noterte også dem i notatene sine, som senere ble kjent som Messier-katalogen.

Hva himmellegemene var, visste han ikke. Men da han døde i 1817, hadde han registrert 103 objekter i katalogen.

Siden har det kommet sju til, så det i alt er 110 fenomener i katalogen. Objektene blitt identifisert, og de består av en lang rekke ulike astronomiske fenomener som stjernetåker, galakser og stjernehoper.