Hvor i universet skjedde big bang?

Vet man hvor i universet big bang fant sted?

Where did big bang happen

En av de store misforståelsene om big bang er at det fant sted en eksplosjon i et rom som allerede eksisterte. Slik var det absolutt ikke. I big bang ble både tiden og rommet til.

Før big bang var det ikke noe univers

Vi kan best forstå det med et eksempel der vi sammenligner universet med en ballong som blåses opp. I eksemplet er universet ballongoverflaten. Ved big bang var det ingenting i ballongen – det fantes ikke noe univers. Dette forteller oss at det ikke kan være noe sentrum for utvidelsen av vårt univers. Sentrum for ballongutvidelsen ligger jo inne i ballongen, ikke utenpå.

Big bang skjedde alle steder - og ingen steder

På den annen side vil iakttagere på overflaten oppleve at alt av galakser fjerner seg fordi ballongoverflaten hele tiden utvider seg. Det gjelder alle steder på overflaten, og alle som betrakter universets utvidelse, kan påstå at de befinner seg i sentrum for det som skjer. Derfor må svaret bli at big bang fant sted overalt – og samtidig ingen steder – i universet.