Shutterstock

Her er bevisene for Big Bang

Astronomene har tre sterke argumenter for at Big Bang var begynnelsen på alt som noen gang har eksistert i universet.

Teorien om big bang

Man kan aldri bevise en vitenskapelig teori, bare forsøke å motbevise den.

Teorien om big bang hviler på tre fundamenter som på hver sin måte har overbevist flertallet av astronomer om at dette er den til nå beste beskrivelsen av universets utvikling.

1. søyle: Universets utvidelse

Første fundament er universets utvidelse som følger den såkalte Hubble-loven. Astronomene har observert at galaksene beveger seg bort fra hverandre og har derfor logisk nok kunnet regne seg tilbake til tidspunktet da alt universets stoff var samlet i ett punkt.

2. søyle: Fordelingen av grunnstoffer i universet

Andre fundament er hvordan grunnstoffene er fordelt i universet. Universet består av tre firedeler hydrogen og én firedel helium, pluss små forekomster av tyngre grunnstoffer. Hydrogenet oppsto først, og etter få minutter ble en del av hydrogenet omgjort til helium i en rekke kjerneprosesser.

Prosessene opphørte etter hvert som stoffet ble fortynnet og spredt, og beregninger gir nettopp den fordelingen av hydrogen og helium som vi har observert.

3. søyle: Bakgrunnsstrålingen

Tredje fundament er bakgrunnsstrålingen vi mottar fra alle himmelretninger. Ifølge big bang-teorien oppsto denne strålingen da universet var 380 000 år gammelt og nedkjølt til en temperatur på omtrent 3000 grader.

I vår tid ser vi strålingen ved en temperatur på knappe tre grader over det absolutte nullpunktet. Det skyldes at universet har utvidet seg over 1000 ganger fra strålingen ble til for mange milliarder år siden.