Forskerteam ved CERN med skjellsettende Big Bang-oppdagelse

20 års intens jakt på en metode til å analysere antimaterie er over, og dermed har forskere tatt et tigersprang mot en endelig forståelse av Big Bang og hvordan hele universet har oppstått.

ALPHA Project

Et forskerteam ved CERN har for første gang klart å gjennomlyse antimaterie. De har fått til en spektroskopisk måling av selve grunnlaget for universets opphav.

Antimaterie er i fysikkens verden hele premisset for at Big Bang-teorien gir mening, for uten antimaterie kan ikke et enormt univers fullt av materie ha oppstått av ingenting.

Uten antimaterie ville vi ikke finnes

Big Bang-teorien er nemlig like enkel som den har vært umulig å bevise:

For at all materie i verden kan ha oppstått av ingenting, krever det at det eksisterer nøyaktig like mye antimaterie og materie - i prinsippet et antiatom for hvert eneste atom i hele universet.

Men ingen vet hvor all denne antimaterien gjemmer seg, men for at de grunnleggende fysiske teoriene om verden skal gi mening og holde stikk, må antimaterie eksistere, og egenskapene til disse "antiatomene" må tilsvare egenskapene i kjente atomer.

Revolusjonerende analyse skuffer ikke

Og det er her de nye resultatene av en spektroskopisk analyse av antimaterie ved CERNs ALPHA-prosjekt kommer inn i bildet.

Antihydrogen er antistoffet til det enkleste atomet, hydrogen. Mens vanlig hydrogen består av ett elektron og ett proton, består antihydrogen av ett positron og ett antiproton.

Resultatene av analysen viser, som beskrevet i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature, heldigvis for de eksisterende fysiske modellene, at antihydrogen ser ut til å oppføre seg nøyaktig som hydrogen.

Kulminasjon av 20 års forskning

Forskere har kjent til antihydrogen siden 1990, men problemet for forskerne er at materie og antimaterie ikke kan eksistere sammen - i det hele tatt.

Hvis de møtes, utligner de straks hverandre og forvandles til ren energi.

Derfor har analyser og observasjoner av antimaterie vært et intenst mål for fysikken i mer enn 20 år.

  • Det betyr at vi nå kan gå over til å utvikle metoder for å foreta mer nøyaktige målinger av antimaterie. Det er en milepæl som er en kulminasjon av 20 års intenst arbeid på feltet, sier professor Jeffrey Hangst fra Aarhus Universitet i Danmark, som leder ALPHA-gruppen ved CERN.