Astronomer: Jordlignende planet kan skjule seg i solsystemet vårt

Merkelig oppførsel hos flere legemer i Kuiperbeltet har fått to japanske forskere til å legge fram en oppsiktsvekkende teori.

Illustration af isverden

Kunstnerisk framstilling av en isklode. Hvis den hypotetiske jordlignende planeten finnes, befinner den seg opptil fem hundre astronomiske enheter fra solen, noe som gjør den iskald. En astronomisk enhet tilsvarer middelavstanden mellom jorden og solen.

© ESO

Det vakte stor oppsikt da to amerikanske astronomer i 2016 presenterte teorien om at det langt ute i solsystemet kan finnes en skjult kjempeplanet som kan være opptil ti ganger så tung som jorden.

Siden den gang har astronomene forsøkt å finne beviser for den såkalte Planet 9, som angivelig går i bane tjue ganger så langt unna solen som Neptun. Uten særlig hell.

Men det kan finnes en annen skjult planet i solsystemets kalde utkant, i det såkalte Kuiperbeltet – riktignok nærmere jorden enn den mystiske Planet 9.

Det er i hvert fall teorien til to japanske astrofysikere som har presentert sine observasjoner i det vitenskapelige tidsskriftet The Astrophysical Journal.

Kuiperbeltet er navnet på et av de kaldeste områdene i solsystemet. Det begynner utenfor Neptuns bane og strekker seg 4,5 milliarder kilometer utover.

Forskere har tidligere beregnet at området kan inneholde hundretusener av iskloder med en diameter på ti mil eller mer, selv om bare noen få tusen av dem er påvist til nå.

Merkelig bane

I likhet med planetene i solsystemet går disse legemene, som er en samling asteroider, kometer og dvergplaneter, i bane rundt solen. Blant de største er dvergplaneten Pluto, med en diameter på 2300 kilometer.

I den nye studien oppdaget astronomene at noen av legemene i Kuiperbeltet oppfører seg på en måte som tyder på at det kan være en liten planet i området, og at planeten kan befinne seg opptil fem hundre astronomiske enheter fra solen.

En astronomisk enhet er 149 597 870 700 meter – middelavstanden mellom jorden og solen. Til sammenligning er den ytterste planeten i solsystemet, gassplaneten Neptun, omtrent tretti astronomiske enheter fra solen.

Grunnen til at de to japanske forskerne kom på tanken om en mulig jordlignende planet, var banen til flere av himmellegemene i beltet.

© SPL

Fire typer legemer i Kuiperbeltet

Ifølge forskerne har noen av legemene merkelige baner, noe som tyder på at de er gravitasjonsmessig påvirket av noe stort i nærheten.

I tillegg så forskerne at mange av legemene i området hadde en helling, noe som også pirret nysgjerrigheten.

De ulike sporene fikk de japanske astronomene til å kjøre en rekke datasimuleringer som viste at en hypotetisk jordlignende planet i Kuiperbeltet kan være forklaringen.

Simuleringene viste også at en slik planet sannsynligvis vil ha en masse på mellom 1,5 og 3 ganger jordens, en helning på rundt 30 grader og en bane som strekker seg mellom 250 og 500 astronomiske enheter fra solen.

Forskerne understreker at det trengs flere studier, og at tanken om en jordlignende planet i Kuiperbeltet bare er en hypotese.