Shutterstock

Asteroider brakte livets byggesteiner til jorda

En helt avgjørende ingrediens i menneskets DNA kan være brakt til jorda av kometer og asteroider – og kanskje også til mange andre kloder.

Grunnstoffet fosfor er helt avgjørende for livet på jorda.

Fosfor inngår membranen til cellene våre, og det er ryggraden i selve oppskriften til alle organismer, DNA. Uten fosfor ville livet som vi kjenner det, vært umulig.

Fosfor kan bare brukes i organismer hvis det inngår i vannløselige forbindelser, som for eksempel fosfat og fosforsyre, men forskere har ikke visst hvor de disse forbindelsene opprinnelig stammer fra.

© Shutterstock

Fosfor er livets ryggrad

Kroppen inneholder om lag et kilo fosfor, som er avgjørende for cellemembraner og DNA.

  • Sort pil: Cellemembranen er bygget opp av fosforforbindelser.
  • Rød pil: Cellens energi skapes i de såkalte mitokondriene i form av molekylet ATP, som inneholder fosfor.
  • Blå pil: Arvematerialet i kromosomer og DNA-strenger blir holdt sammen av fosforforbindelser.

Livets byggesteiner er skapt av gift

Nå har en gruppe kjemikere fra University of Hawaii i USA funnet ut at disse essensielle fosformolekylene kan være skapt langt ute i verdensrommet. De har blitt transportert til jorda med kometer og asteroider.

Asteroider inneholder molekylet fosfan – en fosforforbindelse som er giftig for alle levende organismer.

Hvis fosfan kan gjøres om til for eksempel fosfat og fosforsyre i verdensrommet, er det sannsynlig at asteroider har fraktet stoffene til jorda.

© Shutterstock & Ken Ikeda

Giftige stoffer blir til livgivende molekyler

For å etterprøve teorien etterlignet kjemikerne derfor forholdene på overflaten av en asteroide og tilførte fosfan.

Forskerne brukte en type elektronstråling som finnes i verdensrommet. Når strålingen ble rettet mot fosfanmolekylene i et trykkammer, ble bindingene mellom atomene brutt, slik at fosfor kunne inngå i andre forbindelser og blant annet danne fosforsyre.

Forskerne mener derfor at en av de viktigste byggesteinene til livet på jorda kan være dannet i verdensrommet.

Oppdagelsen bidrar til forståelsen av hvor vi kommer fra. Det innebærer samtidig at fosforstoffene som egner seg til levende organismer, kan eksistere på mange andre kloder.