Shutterstock

Asteroide på størrelse med et høyhus suste forbi jorden – forskere oppdaget det ikke før to dager senere

Den snikende asteroiden var i stand til å fly nær jorden uten å bli oppdaget fordi den gjemte seg i en kjent dødvinkel for selv det skarpeste teleskopet.

Det er ikke uvanlig at asteroider nærmer seg jorden, men astronomene, og spesielt Nasa, holder vanligvis et våkent øye med asteroider som kommer nær planeten vår.

Det er derfor sjelden at en glødende asteroide passerer oss uten at noen legger merke til det.

Den 13. juli 2023 klarte likevel en større asteroide å passere like ved uten å bli oppdaget.

Asteroiden, som har fått navnet 2023 NT1, var på størrelse med en 20-etasjes skyskraper og passerte jorden i 40 000 km/t innenfor en fjerdedel av avstanden til månen.

Asteroiden kom innenfor en radius på 90 000 kilometer fra jorden, og selv om det er langt unna, er det relativt nært til å være en asteroide.

Forskerne oppdaget ikke asteroiden før to dager senere fordi den var skjult av lyset fra solen.

Solens gjenskinn skaper en blindsone i jakten på jordnære asteroider, ettersom det sterke lys skjuler asteroider som kommer fra den retningen.

Med en diameter på 60 meter var asteroiden en av de største som har kommet så nær jorden i nyere tid.

Likevel var ikke 2023 NT1 stor nok til å betraktes som virkelig farlig.

En asteroide defineres som «farlig» hvis den kommer nærmere enn 7,4 millioner kilometer fra jorden og er større enn 140 meter i diameter.

2023 NT1 var bare halvparten så stor, og oppfylte dermed bare ett av disse kriteriene.

Den blå prikken i midten er jorden, og den gule streken er banen til 2023 NT1. Hvis du sammenligner den med den ytre månebanen (den hvite sirkelen), ser du at asteroiden passerte ganske nær jorden.

© NASA

Faktisk mener Nasa at jorden er trygg for farlig store asteroider de neste 1000 årene.

Hendelsen understreker likevel at vi har problemer med å oppdage enkelte asteroider på grunn av solens gjenskinn.

I 2013 forårsaket en mye mindre asteroide faktisk store skader i Russland da den kolliderte med jorden som den nå berømte Tsjeljabinsk-meteoren, etter å ha tatt en lignende bane.

For å gjøre noe med dette problemet har Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) planlagt oppskytingen av NEOMIR, et observatorium som skal oppdage asteroider som kommer i retning solen.

NEOMIR skal gå i bane mellom jorden og solen og fungere som et tidlig varslingssystem for asteroider som teleskoper og observatorier på jorden ikke kan se.

Oppskytningen er imidlertid ikke planlagt før i 2030, så inntil da må vi leve med at farlige asteroider faktisk kan være på vei mot jorden uten at vi oppdager det før det er for sent.