3 oppdagelser i rommet som fascinerte astronomene

Vi har samlet noen av tidens største og mest overraskende funn, som astronomene ikke hadde turt tro på.

© Getty Images

Verdensrommet er en underlig størrelse som det kan være vanskelig å forstå. Forskere og eksperter arbeider imidlertid ustoppelig for å gjøre noe med dette, og noen ganger fører det til banebrytende oppdagelser.

Vi har gjort et dypdykk i tidligere utgaver av Illustrert Vitenskap for å velge ut tre av de mest imponerende funnene fra verdensrommet som har overrasket astronomene. Det er enkelt i Wype-appen, der mer enn 500 utgivelser fra noen av landets ledende magasintitler ligger samlet digitalt.

1. Teleskoper avslører banebrytende livstegn på Venus

I 2020 fant astronomene gassen fosfin i Venus’ atmosfære. Forskere mener at en sannsynlig forklaring er liv. Det er over- raskende fordi temperaturen på overfla- ten av Venus er rundt 465 °C. I skydekket ca. 48–60 km over overflaten har Venus’ atmosfære likevel en potensielt beboelig sone med temperaturer på ca. 0–100 °C, hvor gassen kan ha søkt tilflukt. Oppdrag i 2021, 2026 og 2032 skal undersøke mer om det mulige livet på den glovarme planeten.

Les mer i Illustrert vitenskap nr. 4/2021

2. Astronomer har funnet all synlige masse i universet

Etter 20 års leting har forskere kartlagt all synlig masse i universet. Det er kraftige radioglimt i fjerne galakser som avslører at nesten halvparten av alt synlig stoff i universet finnes i form av ultratynne sky- er av hydrogengasser. Skyene er imidlertid så tynne at de ikke er synlige selv med de sterkeste teleskopene. Selv om forsker- ne har funnet ut at massen er der, er det kun 5 % som er synlig, og derfor forsøkes det nå å synliggjøre de resterende 95 %.

Les mer i Illustrert vitenskap nr. 3/2021

3. Mystisk flekk tyder på at universet vårt er ett av mange

I flere tiår har forskerne stilt seg skepti- ske til teorier om at universet vårt ikke er det eneste. Men i 2015 fant satellitter det første mulige beviset på at universet er omringet av ukjente verdener i et så- kalt multivers. En flekk i universet som viste seg å være 0,00015 grader kaldere enn resten av verdensrommet, kan nemlig være et krater etter et sammenstøt med et annet univers. Hvis det er tilfel- let, betyr det at universet vårt kanskje er omgitt av milliarder av andre universer.

Les mer i Illustrert vitenskap nr. 10/2018

Visste du også at ...

  • Solens drivstoff varer 5-8 mrd. år før den blir til en rød kjempe?
  • Det finnes 200 milliarder galakser i hele universet?
  • Solsystemene har flere stjerner?