© Getty Images

3 oppdagelser i rommet som fascinerte astronomene

Vi har samlet noen av tidens største og mest overraskende funn, som astronomene ikke hadde turt tro på.

Verdensrommet er en underlig størrelse som det kan være vanskelig å forstå. Forskere og eksperter arbeider imidlertid ustoppelig for å gjøre noe med dette, og noen ganger fører det til banebrytende oppdagelser.

Vi har gjort et dypdykk i tidligere utgaver av Illustrert Vitenskap for å velge ut tre av de mest imponerende funnene fra verdensrommet som har overrasket astronomene. Det er enkelt i Wype-appen, der mer enn 500 utgivelser fra noen av landets ledende magasintitler ligger samlet digitalt.

1. Teleskoper avslører banebrytende livstegn på Venus

I 2020 fant astronomene gassen fosfin i Venus’ atmosfære. Forskere mener at en sannsynlig forklaring er liv. Det er over- raskende fordi temperaturen på overfla- ten av Venus er rundt 465 °C. I skydekket ca. 48–60 km over overflaten har Venus’ atmosfære likevel en potensielt beboelig sone med temperaturer på ca. 0–100 °C, hvor gassen kan ha søkt tilflukt. Oppdrag i 2021, 2026 og 2032 skal undersøke mer om det mulige livet på den glovarme planeten.

Les mer i Illustrert vitenskap nr. 4/2021

2. Astronomer har funnet all synlige masse i universet

Etter 20 års leting har forskere kartlagt all synlig masse i universet. Det er kraftige radioglimt i fjerne galakser som avslører at nesten halvparten av alt synlig stoff i universet finnes i form av ultratynne sky- er av hydrogengasser. Skyene er imidlertid så tynne at de ikke er synlige selv med de sterkeste teleskopene. Selv om forsker- ne har funnet ut at massen er der, er det kun 5 % som er synlig, og derfor forsøkes det nå å synliggjøre de resterende 95 %.

Les mer i Illustrert vitenskap nr. 3/2021

3. Mystisk flekk tyder på at universet vårt er ett av mange

I flere tiår har forskerne stilt seg skepti- ske til teorier om at universet vårt ikke er det eneste. Men i 2015 fant satellitter det første mulige beviset på at universet er omringet av ukjente verdener i et så- kalt multivers. En flekk i universet som viste seg å være 0,00015 grader kaldere enn resten av verdensrommet, kan nemlig være et krater etter et sammenstøt med et annet univers. Hvis det er tilfel- let, betyr det at universet vårt kanskje er omgitt av milliarder av andre universer.

Les mer i Illustrert vitenskap nr. 10/2018

Visste du også at ...

  • Solens drivstoff varer 5-8 mrd. år før den blir til en rød kjempe?
  • Det finnes 200 milliarder galakser i hele universet?
  • Solsystemene har flere stjerner?