Universet

Universet er betegnelsen for hele vår fysiske verden. Det antas å være om lag 13,7 milliarder år gammelt og har utvidet seg helt siden Big Bang. Universet er alt – et uforståelig fenomen – og derfor er fysikernes og astronomenes beskrivelse av universets oppbygning og struktur et forenklet bilde. Lær mer om universet her. Vi har vi samlet teorier om alt fra big bang, den mystiske mørke energien og universets siste timer.

Hva er universet

Universet består av planeter, akkurat som jorda, som går i bane rundt stjerner, som sola, som beveger seg sammen med millioner av andre stjerner rundt et sentrum av en spiralgalakse, som Melkeveien, som sammen med andre galakser i galaksehopen inngår i en superhop.

Denne hierarkiske strukturen med planeter, stjerner, galakser, galaksehoper og superhoper er en typisk fordeling i universet. Den delen av universet som vi kan se.

Hva er universet

© Shutterstock
Mørk materie i universet

Hva består universet av

I virkeligheten utgjør den delen av verdensrommet vi kan se – stjerner, planeter, galakser og tåker – bare en liten del på om lag 4 prosent av innholdet i universet. Resten består av det vi kaller «mørk materie» og «mørk energi», som utgjør henholdsvis 23 prosent og 73 prosent av universet. Ingen vet hva de består av – derav navnene. «Mørk energi» antas å være ansvarlig for universets utvidelse, som skjer raskere og raskere. Derimot antar astronomene at «mørk materie» leverer en tyngdekraft. Måler man lys sendt ut fra fjerne galakser, viser det seg at lyset blir bøyd av mer enn forventet. Tyngdekraften fra de galaksene lyset passerer underveis, er for liten til å forklare det. Derfor mener forskerne at den «mørke materien» som står bak den manglende tyngdekraften.
Er det liv i universet

Er det liv i universet

Om det er liv i verdensrommet, er et spørsmål som har vært i astronomenes søkelys i hundrevis av år. Det finnes omkring 300 milliarder stjerner i galaksen vår, og mange av disse har planeter, men betingelsene på planetene skal være de riktige for at det kan oppstå liv. Flytende vann er den viktigste faktoren for at det kan oppstå liv. Men for at det skal være flytende vann, må gjennomsnittstemperaturen ligge mellom 0 og 100 grader, avhengig av atmosfæretrykket. Planetens avstand til hovedstjernen må altså ikke være for stor eller liten, men ligge i den beboelige sonen. Atmosfæren må dessuten holde på planetens varme, slik at det ikke er for store svingninger mellom dag- og nattemperatur. Blant toppkandidatene for liv i universet er Mars, Jupiters måne Europa og Saturns måne Enceladu