Lydbølger avslører skjulte ubåter

En antatt russisk ubåt som er sett i sjøen utenfor Stockholm, har satt Sverige i kok. Siden mellomkrigstiden har lyd i form av sonar vært sterkeste våpen når neddykkede ubåter skal lokaliseres.

nb_u43 submarine

Det svenske forsvaret leter i disse dager ikke bare med lys og lykter, men også med sofistikerte instrumenter, etter en mystisk ubåt i farvannet utenfor Stockholm.

Mens moderne radarer, laserradarer og infrarøde detektorer kan spotte fartøy som ligger på overflaten, er lydbølger fortsatt skipenes beste våpen i jakten på neddykkede fartøyer.

Ubåter har unik akustisk profil

Ekspertene skiller mellom to typer akustisk overvåkning: Aktiv og passiv.

Sistnevnte lytter etter lydene som en ubåt produserer fra f.eks motor, propeller og pumper.

Hver ubåttype har sin egen unike akustiske profil som erfarne sonaroperatører kan gjenkjenne. Lydene fanges opp av spesielle undervannsmikrofoner kalt hydrofoner.

Hydrofoner kan enten slepes etter skip eller ubåter – eller plasseres på havbunnen i store nettverk, noe særlig USA gjorde stor bruk av under den kalde krigen.

Ekko sladrer om ubåtens ferd

Den aktive overvåkingen omfatter sonarsystemer som sender ut en lydpuls og lytter etter ekkoet som kastes tilbake når lyden treffer f.eks en ubåt.

Moderne avanserte sonarsystemer kan beregne ikke bare avstanden til ubåten, men også skille mellom fartøy, fiskestimer, hvaler etc.

Det forskes dessuten på å lage presise “ekkoprofiler” slik at sonaroperatøren kan gjenkjenne spesifikke ubåttyper fra ekkoet.

Endelig har den amerikanske flåten utviklet en tredje overvåkningstype kalt sonobøyer som, slik navnet antyder, er bøyer som bare kastes i havet fra fly eller skip, og som både kan lytte og sende ut sonarpulser.