Hvordan sikrer man ren luft i ubåter?

Oksygennivået må holdes oppe i en ubåt med ganske liten plass

Submarine

Det er utfordringer nok ved å skulle holde luften ren i en ubåt, der mange folk må dele lite plass.

Når vi mennesker puster, tar vi oksygen fra luften, som vi ånder ut som karbondioksid og vann. Det er farlig i lengre tid å puste inn luft med selv bare et par prosent karbondioksid – konsentrasjoner rundt fem prosent kan forårsake bevisstløshet og kvelning. Derfor må oksygennivået holdes oppe og karbondioksidnivået holdes nede.

Vannet må også bort, for det tærer på blant annet det tekniske utstyret. Endelig kan for eksempel støv og bakterier utløse sykdommer og gi ubehag.

Støv og bakterier fjerner man med luftfiltre som ligner dem som kan kjøpes til husbruk. Vanndampen elimineres med luftavfuktere der luften går forbi kjøleelementer som kondenserer dampen til vann som kan samles opp. Til slutt fjerner man karbondioksidet fra luften med såkalte kjemiske skrubbere som binder karbondioksid og andre gasser. Blant annet egner natriumhydroksid seg til å absorbere karbondioksid.

I snitt bruker en person 500–600 liter rent oksygen per dag. Det kan tas med om bord på flere måter, men trykkflasker er det enkleste. Ulempen er at de er tunge og ruver mye i forhold til hva de rommer.

Oksygen kan også tas med i en slags bokser der oksygenet er bundet kjemisk i form av bl.a. natriumklorat som frigir oksygen når det varmes opp. Det er både vekt- og plassmessig en effektiv og gunstig løsning. Noen ubåter kan selv produsere oksygen med elektrolyse som spalter sjøvann til oksygen og hydrogen.