Shutterstock

Kan det virkelig stemme at … togskinner krøller seg i sommervarmen?

På en togtur i Frankrike ble vi veldig forsinket fordi toget måtte kjøre sakte. En fransk passasjer fortalte oss at sommervarmen gjorde skinnene utrygge. Stemmer det?

Når togskinner blir varmere enn om lag 55 °C, stiger risikoen for fenomenet solslyng. Solslyng er et sted på en banestrekning der en eller begge skinner bøyer seg.

Solslyng oppstår fordi metall utvider seg når temperaturen stiger, og på en sommerdag kan solstråler faktisk gjøre skinnene 20–25 °C varmere enn luften.

Varme forlenger rett og slett skinnene, og siden moderne jernbaner er sveiset sammen i kilometerlange seksjoner, oppstår voldsomme trykkrefter i metallet. Hvis ikke svillene kan holde skinnene på plass, oppstår en solslyng.

Ofte løfter skinnene seg først opp fra underlaget, og når et 3000 tonn tungt tog passerer, blir de presset ned og ut til siden.

Krøllete skinner utløser katastrofer

Hvis jernbanemyndighetene mener at en strekning har risiko for solslyng, blir fartsgrensen satt ned til 50–100 km/t.

Langsom kjøring reduserer belastningen, og en avsporing med lav fart er rett og slett mindre katastrofal.

Bare i USA sporer 20–45 tog hvert år av på grunn av solslyng.

Den siste alvorlige ulykken fant sted i 2002, da 21 vogner fra USAs nasjonale jernbaneselskap, Amtrak, gikk av sporet i nærheten av Crescent City i Florida. Fire passasjerer omkom, 142 måtte på sykehuset, og skadene endte opp på 82 millioner kroner.

Solslyng utfordrer ingeniører

Solslyng bekjempes ved å strekke og feste skinnene omhyggelig og bruke den helt riktige ballasten.

© Robel Group

1. Strekk motvirker trykk

Skinnene strekkes slik at metallet selv ved en relativt høy temperatur, for eksempel 27 °C, er uten spenninger. Det reduserer risikoen for solslyng, men øker risikoen for problemer når det er veldig kaldt.

© Shutterstock

2. Ballast holder fast

60–70 prosent av innsatsen mot solkurver kommer fra sporets ballast, for eksempel granitt. Er steinene ru og like lange på alle sider, er de bedre egnet til å holde svillene på plass.

© Shutterstock

3. Klemmer låser fast skinnene

Skinnen spennes fast til svillene av tre eller betong med bolter og fjærklemmer. De spennes så hardt til svillen at den vil gi etter og gli på ballasten før skinnen bøyer seg.