Kan skip sugened folk?

På film ser vi ofte at folk blir trukket ned sammen med et synkende skip. Er dette sannhet eller myte?

Sunket skip i vannet
© Shutterstock

Hvis man en dag skulle befinne seg i vannet nær et synkende skip, er det en god idé å svømme bort fra det. Idet skipet forsvinner i bølgene, vil nemlig vannet omkring strømme inn og fylle hullet som skipet etterlater. Umiddelbart vil man riktignok ikke bli trukket langt ned, fordi overflatevannet man ligger i, ikke vil synke dypt ned – fordi det også strømmer vann inn i hullet fra sidene. Derimot kan det også bli en annen effekt som er svært farlig. Store skip inneholder en mengde luftlommer, og denne luften vil stige opp og ”fortynne” vannet. Normalt kan et menneske holde seg flytende fordi vann har en større tetthet enn vi har. Men luftboblene reduserer tettheten betydelig, og derfor synker man. Videre kan gjenstander fra skipsdekket rive seg løs og stige mot havflaten med rasende fart, der de treffer mennesker som ligger i vannet. Man behøver imidlertid ikke å komme særlig langt bort fra skipet for å være i sikkerhet. Den nederlandske ingeniøren Reint Dallinga, som er ekspert i skipsteknikk ved Nederlands institutt for maritime studier i Wageningen, anslår at turbulensen et synkende skip skaper, trolig kan trekke et menneske ned i et område som tilsvarer halvparten av dekkets bredde. Det vil si at hvis dekket er 30 meter bredt, er man i faresonen innenfor en avstand på 15 meter fra skipet. Det må også dreie seg om store skip før det er fare på ferde. Det er gjort forsøk med mindre seilskip, og der var det nesten ingen effekt.