Hvordan går det an å seile mot vinden?

Fugleperspektiv på containerskip
© Shutterstock

Det går ikke an å seile rett opp mot vinden. Når man kommer inn i ”vindøyet”, begynner seilene å blafre, og båten mister fremdriften. Men som alle seilere vet, går det greit å krysse opp mot vinden. Den optimale vinkelen er 30–45 grader på vindretningen, eller slik at båten ligger i en posisjon som gjør at seilene ikke blafrer. Da vil båten bevege seg fremover fordi vinden virker på seilet med en kraft som både har en sideveis og en foroverrettet påvirkning i forhold til båtens retning. Den største påvirkningen skjer sideveis, men den nøytraliseres delvis av kraften i vannet, som påvirker båtens kjøl. Derfor flytter ikke båten seg altfor mye til siden. Så lenge den foroverrettede kraften kan klare å overvinne motstanden som vannet yter, beveger båten seg fremover, og ved å svinge seilet og endre retningen ofte, går båten mot vinden.