Shutterstock

Glidekrem skal gjøre skip klimavennlige

Ved å smøre inn lasteskip i slim kan man ifølge forskere redusere fartøyenes friksjon og dermed spare på drivstoffet.

En forskergruppe fra Korea Advanced Institute of Science and Technology har regnet seg fram til hvordan skip i framtiden kan gjøres mer klimavennlige: Ved å smøre inn dem i glidekrem.

Problemet i dag er at det oppstår stor friksjon – eller motstand mot bevegelse – når et skip skjærer seg gjennom bølgene. Faktisk er opp mot 70 prosent av den motstanden et fartøy møter, friksjon mellom skrog og vann – og det koster store mengder drivstoff og dermed CO2 i klimaregnskapet.

I jakten på en friksjonsfri og grønnere løsning, har de koreanske forskerne hentet inspirasjon fra havbiologien.

🎬 Fornem omfang av klodens skipstrafikk:

Fiskeslim reduserer motstanden

Fisk og tang skiller ut et naturlig lag av slim som gjør overflaten glatt og dermed reduserer friksjonen. Forskerne har brukt det prinsippet til å simulere hvordan skip på tilsvarende vis kan sikres en glatt overfart.

Ved å skape en overflate med innebyggede fordypninger, kan slim spres utover skroget og skape en friksjonreduserende hinne. Tanken er at fordypningene løpende skal fylles med slim slik at hinnen sprer seg ensartet og kontinuerlig ut over skroget.

Tidligere studier har vist at det vil redusere vannmotstanden med opptil 18 prosent.

Hinne må spres jevn

I den nye studien beregner forskerne fra Korea Advanced Institute of Science and Technology hvordan ingeniørene best konstruerer og smører inn et slimskip.

Forskerne har analysert lasteskips gjennomsnittsfart og typiske bygningsmaterialer, og derfra simulert hvordan fordypningene bør utformes for å oppnå den beste effekten.

Studien viser at store, åpne områder på skroget gir en bedring fordeling av slimet, sammenlignet med mindre åpne områder.

Nå håper forskerne at oppdagelsen av det optimale designet for slimfordeling på skip kan innebære at virkelighetens fartøyer på sikt kan bli utrustet med slimfordypninger og på den måten spare energi og drivstoff.

Skipsfarten står for 90 prosent av klodens internasjonale transport og slipper utomtrent like mye CO2 som Tyskland.