bermuda planes

Er Bermudatriangelet virkelig så farlig?

Blir fly og skip borte på ordentlig i Bermudatriangelet? Eller er det bare en god historie?

Bermudatriangelet er som navnet indikerer, et trekantet havområde sørøst for USA. Helt siden 1950-årene har området vært knyttet til mystiske hendelser fordi utallige skip og fly har forulykket nettopp der.

Alt fra UFO-er til spøkelser har fått skylden for alt som er blitt borte. Men mer nøkterne forklaringer er også blitt lansert fra vitenskapelig hold. For eksempel kan forandringer i Golfstrømmen gi voldsomme endringer i været. Også tropiske stormer og tornadoer kan utløse uhell.

Bermudatriangelet er vanskelig farvann

Mange småøyer i området skaper smale sund som kan forvirre skipskapteiner og styrmenn. Endelig er det mange bratte partier på havbunnen som gjør at vrak neppe blir funnet igjen på slike dyp.

Havområdet tilhører de mest trafikkerte i verden – både hva angår fly- og skipstrafikk. Men det finnes ingen beviser for at fly og skip forsvinner hyppigere der enn langs andre travle skipsleder. Grundige undersøkelser av flystyrter og skipsforlis i området har ikke ført til antydninger om ekstraordinære omstendigheter.

Andre store mysterier gir Bermudatriangelet konkurranse

Bermudatriangelet er dermed ikke et av vitenskapens største mysterier. Dem kan du lese mer om i denne artikkelen: