AsiaDreamPhoto/Alamy/Imageselect
København bus trådløs kommunikation

Hvordan fungerer den grønne bølgen?

På kjøreturen min til jobben opplever jeg ofte i flere lyskryss på rad at lyset blir grønt når jeg nærmer meg. Hvordan fungerer en slik grønn bølge?

Grønn bølge er en lyssignalsteknikk som gir syklister eller bilister grønt lys i en rekke kryss på rad.

En grønn bølge kan oppstå på flere måter. Den første metoden er nesten hundre år gammel og ble etablert allerede to år etter oppfinnelsen av lysreguleringen i Detroit i 1920. Den fungerer gjennom en koordinering av lyssignalene langs en hovedferdselsåre, for eksempel en stor og trafikkert innfartsvei til en by.

Lyssignalene blir tilpasset slik at tiden mellom grønt lys i to nærliggende kryss svarer til kjøretiden mellom dem for en bil eller en sykkel.

Busser lokker lyskryss til grønt

I storbyer kommuniserer bussene ofte trådløst med lyssignalene slik at de skifter til grønt.

Bus trådløs kommunikation
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Lyssignalet varsler rødt

Signalene i et lyskryss er knyttet sammen og forteller i fellesskap den sentrale trafikkdatamaskinen, som kalles signalserveren, når det er grønt, og når det er planer om å skifte til rødt.

Bus trådløs kommunikation
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Bussen sender posisjoner

På sin vei gjennom byen sender busser løpende GPS-data om posisjon og hastighet til signalserveren, som sammenligner alle dataene og skaper overblikk over trafikksituasjonen.

Bus trådløs kommunikation
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Datamaskin sikrer grønt

Den sentrale trafikkdatamaskinen regner framover og kommer fram til når bussen er ved neste lyskryss. Er bussen nær nok, forsinker datamaskinen det røde lyset med opptil ti sekunder.

I dag varierer tiden ofte i løpet av døgnet og tar høyde for trafikktettheten, for eksempel i rushtiden.

I noen kryss – ofte på veier med begrenset trafikk – fanger trykkfølsomme sensorer i veien opp når en bil nærmer seg, og derfor kan lyssignalet løpende tilpasses trafikken og skifte til grønt når ingen trafikanter er på vei på tvers av bilens kjøreretning.

Intelligente kryss styrker bølgen

Det siste tiåret har nye sensorer blitt introdusert i lysreguleringen rundt omkring i verden, for eksempel i Pittsburgh i USA, der den laserbaserte varianten av radar kalt lidar (light detection and ranging) har blitt installert ved lyskryss.

Lidarsensorene innhenter data om bilenes kjøremønstre på veiene, og kunstig intelligens bruker disse dataene til å justere lyssignalenes endring mellom rødt og grønt lys. Dermed kan lyskryssene for eksempel tilpasse seg ekstra trafikk i forbindelse med konserter.

Trafiksensor vejkryds
© NoTraffic