Fremtidens persontransport er førerløs og fleksibel

Overfylte tog, kilometerlange køer og stress på reisen. Persontransport i verdens byer tar mye tid, og det er ikke bra for verken helse eller miljø. Derfor er forskerne i full gang med å finne opp fremtidens førerløse og fleksible løsninger.

Bilkøen dominerer storbyen i rushtiden. Men det skal det bli slutt på i fremtiden.

© Dong Wenjie/Getty Images

En lang rekke studier har dokumentert at den daglige pendlerturen kan ha negative effekter på helsa. Ingeniørene er derfor i ferd med å tenke ut nye transportformer som kan gjøre det daglige trafikkmarerittet til en stressfri fornøyelse. Her er tre smarte ideer:

1. Magnetiske minitog kjører rett til døra

© SkyTran

Transportsystemet skyTran består av små vogner med plass til to passasjerer i hver. Vognene henger seks meter oppe i lufta og skyves langs en skinne ved hjelp av magnetisme.

Ifølge firmaet bak gjør de hevede sporene det mye billigere å bygge ut et mer finmasket nett av skinner, slik at flere passasjerer kan komme helt til sitt reisemål.

SkyTran er nå under bygging i Tel Aviv.

2. Pilotløs flyvetaxi beseirer bilkøen

© Ehang

Det kinesiske selskapet Ehang viste i begynnelsen av 2016 frem sin pilotløse drone, Ehang-184, som nå foretar prøveflyvninger i Nevada, USA.

>> Let med din egen drone og få 2 utgaver av Illustrert Vitenskap for 79,50 kr.

Inne i dronen er det ingen kontrollspake, for den er helt selvstyrende. Dronen er fortsatt under utvikling og kan foreløpig holde seg i lufta i ca. 23 minutter på en full oppladning.

3. Små bussmoduler samles og deles automatisk

© Next

NEXT er fremtidens bybuss. Systemet fungerer ved at du via en app bestiller en selvkjørende modul. Underveis kobler modulen seg sammen med andre og danner et vogntog, der passasjerene kan gå mellom modulene og samle seg i samme modul hvis de har samme reisemål.

NEXT er fortsatt på konseptstadiet, men du kan se en mer utførlig video her: