Fremtidens «drivstoff»: Brenselceller eller batterier?

Ingeniørene er enige om at fremtidens biler drives av elektrisitet. Det store spørsmålet er om strømmen skal komme fra hydrogen eller batterier. Begge teknologiene har store muligheter, men også store utfordringer – Illustrert Vitenskap har sett nærmere på dem og utropt en vinner.

© Tesla Motors Inc.

Ekspertene er enige om at fremtidens biler skal kjøre på elektrisitet. Men hvor skal strømmen komme fra?

De to mest aktuelle kandidatene er hydrogendrevne brenselceller og batterier. Begge teknologiene har utfordringer, men én av dem har tatt en knapp ledelse i kappløpet.

Klimabelastning

© Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Brenselceller:

De fleste brenselcellene bruker hydrogen til å skape strøm til elmotoren. Men hydrogenproduksjon skjer ved å spalte naturgass til hydrogen og karbon ved hjelp av damp. Prosessen slipper ut CO2, noe som gjør hydrogenbilen mindre grønn.

Batterier:

Batterier kan lagre energi direkte fra det eksisterende strømnettet. Hvis kilden til strømmen kommer fra for eksempel vindmøller, er batteribilen grønn.

Rekkevidde

© Shutterstock

Brenselceller:

Hydrogen kan lagre store mengder energi, og rekkevidden på en tank er like god som i bensinbiler. Hydrogen inneholder 120 megajoule energi per kilo – bensin bare 44.

Batterier:

Batterier oppbevarer i beste fall 2–3 megajoule per kg. Bare de dyreste batteribilene når opp i omkring 500 km på en oppladning.

Opplading og opptanking

© Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Brenselceller:

Hydrogenbiler fylles på noen få minutter på en stasjon. Dessverre finnes det fortsatt noen få hydrogenstasjoner.

Batterier:

En full oppladning, selv med en såkalt hurtiglader, tar minst en time.

Det finnes imidlertid langt flere ladestasjoner enn hydrogenstasjoner, og de fleste bilene kan lades opp over natten fra et vanlig støpsel.

Og vinneren er …

Batteribiler vinner fordi de kan utnytte det eksisterende strømnettet. Det forskes mye på effektiviseringen av batterier, så problemene med rekkevidden vil bli mindre i fremtiden.

© Tesla Motors Inc.