Shutterstock
Lyskryds fodgængerfelt

Forsøk med «grønn mann» i storby redder fotgjengere

I London er det lansert flere tiltak for å redde menneskeliv på veiene, og de gir særlig resultater for fotgjengere.

En rekke både teknologiske og enkle trafikktiltak i den engelske hovedstaden London har gitt gevinst på flere fronter i arbeidet for å passe bedre på byens fotgjengere.

Tallet på drepte eller kritisk skadde fotgjengere gikk ned fra 1350 til 868 på bare ett år, fra 2019 til 2020. Tallene er imidlertid farget av koronaepidemien, siden det de siste to årene har vært betydelig færre bilister som har trykket ned gasspedalen for å komme seg på jobb i tide.

Likevel forventes det ved normal trafikk i 2022 et fall på om lag 65 prosent drepte eller kritisk skadde sammenlignet med for 15 år siden.

Fallet skyldes blant annet innføringen av grønt lys for fotgjengere som standard i 18 sentrale lyskryss.

Sensorer styrker sikkerhet og sparer tid

De 18 lyskryssene har blitt utstyrt med sensorer, og de skifter til rødt lys for fotgjengere bare hvis en sensor registrerer bilister på vei mot fotgjengerovergangen.

Deretter skifter lyset til «grønn mann» igjen.

En ni måneders prøveperiode har vist at bilistene stort sett ikke taper reisetid, mens de gående på sin side har 13 prosent større sjanse for å unngå uhell i Londons gater, som er fulle av turister som ikke alle er vant til venstrekjøring.

Dessuten sparte fotgjengerne i forsøket i alt 1,3 timer per dag ved en gjennomsnittlig fotgjengerovergang.

Nå ser trafikkmyndighetene i London, TfL, på mulighetene for å ta i bruk sensorteknologien i flere lyskryss og i andre engelske byer i samarbeid med den britiske regjeringen.

Plantekasser, sykkelstier og påler redder liv

Den nesten permanent grønne mannen i fotgjengerovergangene er imidlertid langt fra det eneste tiltaket fra TfL som har fått døds- og ulykkestallene til å rase nedover.

De siste to tiårene har man blant annet flyttet tungtrafikk ut av byen, og lette bilister er pålagt en rushtidsavgift. Til sammen har tiltakene redusert antallet bilister og dermed sannsynligheten for uhell.

TfL har de siste årene også anlagt 260 kilometer sykkelstier og satt opp plantekasser og avgrensende påler som hindrer bilister i å kjøre på flere mindre veier.

Londons ordfører Sadiq Khan (Labour) vil i 2024 dessuten sette ned fartsgrensen til om lag 30 kilometer i timen i 220 kilometer av byens gater slik at farten på disse strekningene ikke nødvendigvis skal være dødelig.

Ingen døde i trafikken i 2041

Nettopp Khan er en av dem som står bak det storstilte prosjektet «Vision Zero», ’nullvisjonen’, fra 2018. Målet er null døde og ingen alvorlige uhell i byens trafikk i 2041.

I tillegg til en trygg trafikk for gående, syklende og bilister har prosjektet flere andre interessante bivirkninger som til og med kan forlenge folks liv.

Blant annet nevnes det at CO2-utslippene vil ha forsvunnet, at flere vil reise på en aktiv eller sunn måte til fots eller på to hjul, og at luftforurensningen vil være betydelig redusert.

London betraktes som en av Englands mest luftforurensede byer, men de mange trafikktiltakene i hovedstaden, særlig mellom 2010 og 2020, har satt sine tydelige spor også i den statistikken.

Den såkalte Londonforsamlingen, som har oppsyn med Stor-Londons myndigheter, har anslått at den reduserte biltrafikken har gitt fire millioner ekstra leveår i denne perioden.

Det svarer ganske enkelt til at nesten halvparten av byens ni millioner innbyggere vil leve ett år lenger, blant annet på grunn av mindre utslipp fra biler.