Slik starter en jetmotor

Passasjerfly får sin fremdrift fra de store jetmotorene under vingene. Men motorerne kan ikke starte av seg selv, og derfor får de et hjelpende dytt fra en liten motor aller bakerst i flyet.

De store jetmotorene som sitter under vingene på passasjerfly, kan ikke starte uten hjelp fra en tredje motor bakerst i flyet.

© Shutterstock

Vanlige passasjerfly har to store jetmotorer – én under hver vinge.

Under flyvning suger motorene luft inn foran og presser komprimert luft ut igjen på motorens bakside.

Men jetmotorene kan ikke få flyet til å lette uten hjelp fra en tredje motor – APU-en – bakerst i flyet.