Nasa tester elastiske vinger på fly

Lange og elastiske vinger kan gjøre luftfarten mer drivstoffeffektiv.

Flyet X-56A skal vise om det er mulig å bruke ekstremt lange vinger på fly uten at de knekker.

© NASA

Luftfarten er blant de største synderne når det gjelder luftforurensning og klimautslipp. Derfor undersøker forskere hvordan flyene kan gjøres mer drivstoffeffektive.

Lange vinger gjør fly grønnere

Ett av de områdene som blir undersøkt, er utformingen av vingene.

I teorien vil lange vinger gjøre flyene mer grønne, men de skaper problemer ved de lave hastighetene som flyene har under avgang og landing.

Ved en bestemt hastighet, som er avhengig av lengden på vingen, oppstår en slags resonans mellom vingen og lufta rundt den. Det får vingen til å flagre kraftig, og i de verste fall knekker den.

Jo lengre vingen er, jo kraftigere er de svingningene som oppstår.

Men nå skal et avansert testfly undersøke hvordan vingene kan bli lengre uten å gå på kompromiss med sikkerheten.

Lettvektsvinger blir testet

Nasa har i samarbeid med flyprodusenten Lockheed Martin skapt det ubemannede droneflyet X-56A, som har et vingespenn på 8,4 meter, mens den samlede lengden av flyet bare er 2,3 meter. Vingespennet er dermed veldig stort i forhold til lengden.

X-56A er utstyrt med elastiske lettvektsvinger som Nasas forskere håper kan motstå de kraftige svingningene og holde maskinen i lufta. De tidligere forsøksflyene med stive vinger har styrtet.

I løpet av 2018 skal flyet teste ulike elastiske materialer og samle inn data om hvordan de håndterer den farlige flagringen.