Når skjer det flest flyulykker?

Stemmer det at de fleste flyulykkene skjer ved landing? Hvor farlig er det å fly?

Styrtet fly på rødlig bakgrunn
© Shutterstock

Flyulykker vekker alltid stor oppsikt, men statistisk sett er de alvorlige ulykkene uhyre sjeldne. Antallet omkomne har gjennom det siste tiåret ligget på cirka 1300 i året, men med store variasjoner. I 1996 var tallet oppe i 2234, mens det i 1997 var ”bare” 707 omkomne. Terrorangrepet på USA i september i fjor betydde at 266 omkomne ble lagt til i statistikken for 2001, slik at antallet døde kom opp i 1150. Antallet omkomne må ses i forhold til at langt over en milliard mennesker blir transportert med fly i løpet av et år, og da flytrafikken – bortsett fra tilbakeslaget etter 11. september – har vært i konstant økning gjennom mange år, er den relative sikkerheten blitt stadig bedre. På 15 år er for eksempel lufttrafikken blitt fordoblet uten at det derfor har omkommet flere. Det skjer nesten aldri ulykker når flyet befinner seg høyt oppe i luften. Det er under start, oppstigning, innflyging og landing at cirka 80 prosent av ulykkene skjer. Statistisk sett er landingen litt farligere enn starten. Når disse fasene er farligst, skyldes det at flygeren bare har kort tid til å reagere hvis det oppstår en teknisk feil eller en uventet situasjon. Det var for eksempel tilfellet da et SAS-fly i oktober i fjor kolliderte med et lite fly på rullebanen i Milano akkurat idet SAS-flyet var i ferd med å lette.