Shutterstock

Kunstig nese avslører bomber og virus i fly

En ny sensor som forbinder levende celler med elektronikk, skal gi større flysikkerhet.

Bombehunden får nå konkurranse av ny teknologi. Den europeiske flyprodusenten Airbus vil installere kunstige neser i flyene sine.

Airbus vil installere en nyutviklet kunstig nese i flyene. Den virker ved hjelp av levende celler som reagerer på bestemte molekyler i luften.

© Koniku Inc.

De kunstige nesene utvikles i samarbeid med firmaet Koniku Inc., som i over ti år har arbeidet med en spesiell teknikk som forbinder levende celler med elektronikk.

Resultatet er sensorer som kan identifisere bestemte molekyler i luften og slå alarm hvis det for eksempel er sprengstoff eller farlige kjemikalier i nærheten.

Hjerneceller får luktesans

Kjernen i sensorene er celler som forskere hos Koniku Inc. har spesialdesignet til å løse oppgaven. Utgangspunktet er en type hjerneceller ved navn astrocytter, som forskerne setter inn ekstra gener i, slik at de utvikler luktreseptorer på overflaten.

Når reseptorene aktiveres av bestemte stoffer i luften, sender hjernecellene ut elektriske impulser som mottas av en mikrochip i den kunstige nesen.

Den kunstige nesen kan både brukes inne i flyet og ved kontrollpunkter på flyplassene.

© Koniku Inc.

Airbus vil allerede på slutten av 2020 installere den kunstige nesen i fly for å teste effektiviteten. Den skal for eksempel monteres på lokkene av bagasjehyllene over setene og ved dørene, slik at den kan sjekke passasjerene når de går om bord på flyet.

Etter utbruddet av covid-19 har Airbus og Koniku Inc. bestemt seg for å videreutvikle nesen slik at den også reagerer på virus i luften.