Hvorfor slukkes lyset i kabinen når man skal lette og lande?

Ved take-off og landing slukker man lyset i flykabinen. Hvorfor det?

Plane landing

Lyset i kabinen dempes gjerne i noen minutter før flyet lander og fra det takser ut til rullebanen og til man er i luften.

Det skjer av hensyn til passasjerenes og mannskapets nattsyn. Må man evakuere et fly, teller hvert sekund, og dyrebar tid må ikke gå tapt fordi øynene må omstille seg.

Passasjerene må blant annet kunne se lysstripene i gulvet når de må ut. Leselyset slukkes ikke, det er for svakt til å påvirke nattsynet.