Hvorfor lager jagerflyene så voldsomt mye støy?

Hvorfor bråker jagerfly mer enn vanlige trafikkfly – hvis de var mer lydløse, ville det vel være vanskeligere å oppdage dem?

Jagerfly i aksjon
© Shutterstock

Jagerfly, det vil si militære kampfly, lager utrolig mye støy. Det er fordi jetmotorene, som er gassturbiner, er konstruert for å yte maksimal kraft. I motorens forbrenningskamre blir en blanding av drivstoff og luft forbrent under høyt trykk. Det er først og fremst denne spesielle forbrenningsformen som skaper så mye støy. På dette punktet likner jagerflyets motorer riktignok i prinsippet standardmotorene på vanlige passasjerfly, og de lager som kjent også en god del støy. Men jagerflyets motorer er utstyrt med en ekstra anordning, en såkalt etterbrenner. Etterbrenneren fungerer som et tillegg til den vanlige drivstofforbrenningen i motorens forbrenningskamre. Med etterbrenneren tilkoblet forbrenner motoren drivstoff direkte i utstøtningen. Det gir ekstra krefter, men lager samtidig mye ekstra støy. Den økte motorytelsen kan være avgjørende for eksempel i en luftkamp eller ved start fra den korte startbanen på hangarskip. Til gjengjeld øker drivstofforbruket voldsomt, og derfor kan etterbrenneren bare være tilkoblet i kort tid om gangen. Et F-16 jagerfly forbrenner omkring 500 kg ekstra drivstoff i minuttet med etterbrenneren tilkoblet. Hvis et jagerfly skulle gjøres mer lydløst, ville mye av motorkraften gå tapt i støydempingen. Støy og motorkraft henger nemlig sammen. Men støyen er egentlig ikke noe militært problem. Jagerflyene flyr fortere enn lyden, og kommer derfor frem til målet uten å bli hørt før de har passert igjen. For øvrig er det ikke lyden som røper flyet, men radar – som fungerer på hundrevis av kilometers avstand. Derfor satser flyprodusentene mye mer på å gjøre jagerflyene usynlige på radar enn på støydemping.