© GETTY IMAGES

Hvorfor er det ikke GPS i de svarte boksene?

I 2014 forsvant Malaysia Airlines Flight 370 sporløst og er aldri blitt funnet. Men burde ikke store passasjerfly være utstyrt med en GPS-sender?

Selv om fly som forsvinner, hører til sjeldenhetene, har Malaysia Airlines Flight 370, som forsvant i Det indiske hav i 2014, rettet søkelyset mot de svarte boksene, altså ferdsskrivere, som for øvrig er oransje.

For at en ferdsskriver skal kunne lokaliseres, er den utstyrt med en akustisk sender som aktiveres ved kontakt med vann og sender ut et lydsignal én gang i sekundet i 30 dager, helt til batteriet er tomt.

Den akustiske senderen er valgt fordi radiosignaler og GPS blokkeres under vann, så det ville ikke ha vært noen hjelp når det gjelder for eksempel Flight 370.

Men nå har flyprodusenten Airbus kommet opp med en ny type ferdsskriver, som i tilfelle en ulykke blir skutt ut av flyet og kan flyte på havoverflaten. Flyene vil fortsatt ha en enhet som tar opp alt pilotene sier i cockpiten, og alle mulige andre data som kan registreres.

Dermed vil etterforskerne av flyulykker få tilgang til to kopier av kommunikasjonen mellom pilotene i flyet.

Ny svart boks kan flyte

Fra 2019 er flyene til Airbus utstyrt med en ny type ferdsskriver som løsner og kan flyte på vannet.