Hvorfor har ikke fly GPS i den svarte boksen?

I 2014 forsvant et fly fra Malaysia sporløst og har aldri blitt sett siden. Hvorfor er ikke de svarte boksene i store passasjerfly utstyrt med en GPS-sender slik at det blir lett å finne dem?

Sort boks
© Adek Berry/AFP/Scanpix

Da radiokontakten til flyet fra Malaysia Airlines i mars 2014 ble avbrutt, var det på vei fra Beijing til Kuala Lumpur. En militær radar mistet kontakten med flyet da det var over Andamanhavet, med kurs mot Det indiske hav.

Nettopp fordi flyet forsvant over havet, ville en GPS i flyets svarte bokser ikke ha vært til mye nytte.

GPS sender elektromagnetisk stråling på to frekvenser, 1575,42 og 1227,60 MHz. Begge disse ligger i det radiobølgebåndet som kalles UHF, Ultra High Frequency, og trenger ikke gjennom vann.

Den svarte boksen sender ultralydsignaler i tretti dager etter en styrt.

I stedet for en GPS er de to svarte boksene vanligvis utstyrt med en akustisk sender. Den aktiveres ved kontakt med vann og sender ut et signal en gang i sekundet i minst tretti dager.

Senderen bruker ultralyd med en frekvens på 37,5 kHz. Til sammenligning kan et menneske høre lyd opptil 20 kHz, mens hunder kan høre opptil 45 kHz.

Ultralyden trenger mye bedre gjennom vann enn radiobølger og kan oppfattes på opptil tre kilometers avstand – men det var åpenbart ikke nok til å finne det malaysiske flyet.

Ny boks forlater det synkende flyet

Tragedien har imidlertid bidratt til at en ny type svart boks holder på å få innpass. Den såkalte Automatic Deployable Flight Recorder, ADFR, kan ved en styrt i havet frigjøre seg fra flyet og holde seg flytende på overflaten. Herfra kan den sende signaler til satellitter og øke sjansen for å bli funnet.

Ny boks er utstyrt med redningsvest

En ny svart boks som flyter på havoverflaten, gjør det lettere å finne fly på havbunnen.

Ken Ikeda Madsen

1. Data samles i snuden af flyet

En CVDR (Cockpit Voice and Data Recorder) forrest i flyet følger med i alt, hvad der sker ombord, og gemmer op til 25 timers data og lyd. CVDR’en sender data videre til den såkaldte ADFR.

Ken Ikeda Madsen

2. Sort boks forlader halen

En ADFR (Automatic Deployable Flight Recorder), sidder nederst i haleroret. Hvis flyskroget skades, eller enheden kommer i kontakt med vand, skydes den ud og flyder væk.

Ken Ikeda Madsen

3. Hjælpen tilkaldes fra overfladen

ADFR’en er lettere end vand og flyder op til overfladen, hvor den tænder et kraftigt blinkende lys. Samtidig sender den data om flyets identitet og om sin egen position til satellitter.

Ken Ikeda Madsen

For teknikerne som undersøker årsakene til flyulykker, er det avgjørende å ha tilgang til de svarte boksene – som egentlig er oransje.

Boksene registrerer blant annet flyhøyde, kurs, hastighet og motortilstand og tar opp pilotenes samtaler i cockpiten.