Airbus Beluga

Hvordan flyr et fly?

Vingene på flyet er altavgjørende når fly skal trosse tyngdeloven og forlate Jordens overflate for en stund. De skaper de trykkforskjellene som holder flyet oppe.

Når de står på bakken, kan det virke som en umulig oppgave for store fly å komme i luften. Bare tanken på at de flere tonn tunge maskinene kan trosse tyngdekraften og lette, er nesten ikke til å tro.

Men imponerende nok kjører flyene bortover landingsbanen, akselererer og letter fra bakken. Og i luften kan de styres lett og elegant.

Flere faktorer spiller inn når fly blir luftbårne. Blant annet fremdrift og luftmotstand, som får flyet til å bevege seg i rett linje fremover. Fremdriften blir skapt i flyets motorer, både hos jetfly og propellfly.

VIDEO - Se hvordan flyginger fungerer her:

Video

Vingene på et fly skaper trykkforskjeller

Men flyene skal også holde seg i luften. Den delen av arbeidet blir styrt av flyets vinger, som endrer på luftens trykkforhold.

Vingene er formet på en måte som gjør at luften over vingene beveger seg raskere i den motsatte retningen av flyet, enn det luften under vingene gjør.

Ifølge Bernoullis prinsipp er lufttrykket lavere jo raskere luften beveger seg. Derfor skapes det lavtrykk over vingen og høytrykk under den.

Trykk presser flyet opp

Det høyere trykket under vingen gjør at flyet blir "presset" oppover mot det lavere trykket, og det er på den måten flyet holder seg i luften. Vinkelen på vingene kan korrigeres slik at de skaper endringer i trykket og får flyet til å stige eller dale.

På propellfly virker propellene etter samme prinsipp. Rotorbladene er formet slik at de ved bevegelse skaper lavtrykk foran flyet, som blir skjøvet frem av det høyere trykket bak.

Massevis av myter om fly

I flyenes verden finnes det massevis av myter. Blant annet at et hull i en rute får et fly til å styrte, at toalettene blir tømt i luften og at lyn er livsfarlige for fly. Sjekk faktaene her: