Hvorfor er flyreiser mot vest langsommere enn mot øst?

Jeg har akkurat vært i Thailand, og det føles som om flyturen hjem gikk mye saktere enn motsatt vei. Hvordan kan det henge sammen?

© Shutterstock

Flytiden mot øst er ofte kortere enn mot vest fordi piloten kan utnytte de såkalte jetstrømmene, som gir flyet medvind.

Jetstrømmene snor seg østover rundt jorden i fire belter, to på hver halvkule. Vindhastigheten i strømmene varierer mellom 100 og 400 km/t.

Hvis reisen fra Europa til Thailand går via Midtøsten, kan piloten underveis prøve å fange begge jetstrømmer på den nordlige halvkule.

Jetstrømmer gir fly mot øst medvind

Den nordlige og sørlige halvkulen har to jetstrømmer hver som kan utnyttes av fly på vei mot øst.

Shutterstock

1. Polarjetstrømmen er populær

Fly fra Europa til Midtøsten kan fange polarjetstrømmen, som ligger rundt seksti grader nord for ekvator i 8–10 kilometers høyde. Polarjetstrømmen brukes også av fly fra Nord-Amerika til Europa.

Shutterstock

2. Subtropisk og høytliggende

Fra Midtøsten til for eksempel Thailand kan fly prøve å fange den subtropiske jetstrømmen som ligger om lag tretti grader nord for ekvator. Men flyet må høyt opp, for strømmen ligger i 12–16 kilometers høyde.

Shutterstock & Lotte Fredslund

Medvinden mot øst betyr mye for reisetiden, ikke minst i polarjetstrømmen.

I 2020 forkortet en Boeing 747 reisetiden fra New York til London med to timer fordi vindhastigheten i polarjetstrømmen var uvanlig høy.

© Shutterstock

Turen tok bare fire timer og 56 minutter, noe som er rekord for et passasjerfly på ruten – når vi ser bort fra Concorde, som ikke er i drift lenger. Concorde fløy med overlydshastighet og kunne tilbakelegge strekningen på under tre timer.

På turen over Atlanterhavet nådde Boeing-flyet en topphastighet på 1328 km/t, noe som er raskere enn lydens hastighet.

Det betyr imidlertid ikke at flyet brøt lydmuren. Hastigheten ble målt i forhold til bakken, og ikke i forhold til luften, som jo nettopp beveget seg samme vei som flyet.