Einstein viser vei: Slik fyller du et fly raskest

Teorien bak Einsteins romtid har nå hjulpet fysikere til å finne ut hvem som skal om bord på flyet først.

Teorien bak Einsteins romtid har nå hjulpet fysikere til å finne ut hvem som skal om bord på flyet først.

Shutterstock

Det kommer kanskje som litt som en overraskelse, men fysikere har i flere år grublet over hvordan flyselskaper raskest mulig får alle passasjerene om bord.

Nå har en gruppe fysikere funnet ut at det er raskest å la de langsomme passasjerene komme på flyet først.

Passasjerer som boarder et fly, vil være i bevegelse helt til de når plassen sin, eller til de er blokkert av andre passasjerer som tar opp midtgangen.

En passasjers evne til å forsinke andre passasjerer er derfor avhengig av posisjonen i køen og den tildelte plassen på flyet.

Flyet bør fylles i bølger

Allerede i 2011 påviste forskere at fly boardes optimalt ved at folk går om bord i bølger. Passasjerer som sitter tett på hverandre i flyet, bør være skilt fra hverandre i køen og gå om bord i hver sin bølge.

En bølge kunne for eksempel bestå av passasjerer med seter som er skilt av et bestemt antall rekker. Et annet eksempel kunne være å boarde de passasjerene som har vindusplassen først. Deretter den midterste plassen og til slutt plassen ved midtgangen. Nøkkelen er at få flest mulige passasjerer til å sette seg samtidig.

En ny gruppe forskere har nå valgt å analysere problemet ved bruk av den samme geometrien som beskriver romtiden i Einsteins spesielle relativitetsteori.

relativitetsteori
©

Einsteins romtid er universets fjerde dimensjon

I Albert Einsteins spesielle relativitetsteori opptrer tid og rom som uatskillelige komponenter i en abstrakt struktur. Strukturen kalles for romtiden.

I romtiden er vårt tredimensjonale syn på universet – lengde, bredde og høyde – kombinert med tid, som utgjør den fjerde dimensjonen.

Ifølge Einstein kan tyngdekraften fra tunge objekter, for eksempel svarte hull, bøye romtiden. Altså trekke i både tid og rom.

Du kan lese mer om romtiden og Einsteins spesielle relativitetsteori her.

begivenheter være skilt av enten rom eller tid, men ikke av begge deler samtidig.

Altså:

Hvis to passasjerer er atskilt av tid:

  • Når to passasjerer står tett på hverandre i køen, men sitter langt fra hverandre i flyet, er det en høyere sannsynlighet for at det oppstår en tidsmessig atskillelse.
  • Effekten på boarding: Den tidsmessige atskillelsen vil innebære at den ene passasjeren blokkerer den andre for å nå plassen sin.

Hvis to passasjerer er atskilt av rom:

  • Når to passasjerer sitter tett på hverandre i flyet, men står langt fra hverandre i køen, vil det ikke være noen tidsmessig atskillelse, og de vil i stedet være romlig skilt.
  • Effekten på boarding: Fordi passasjerenes plassering i køen er optimal i forhold til plasseringen i flyet, er de romlig skilt og kan derfor sette seg ned samtidig.

La de langsomste passasjerene komme på flyet først

Flyselskaper har forsøkt seg med en rekke ulike metoder i håp om å optimere boardingtiden mest mulig. Blant annet å la raskere passasjerer boarde først, eller fylle opp flyet helt tilfeldig.

De nye forskningsresultatene fastslår at bølgemetoden fortsatt er den raskeste. Men forskerne påviser dessuten at det er opp mot 28 prosent raskere å la langsommere passasjerer boarde som de første.

Langsomme passasjerer, som foreldre med små barn eller folk som er dårlige til beins, trenger mer tid til å plassere bagasjen og sette seg ned. Å la raskere passasjerer boarde mens de langsommere finner plassen sin, optimerer boardingen.

Resultatene viser at tre til fire raske passasjerer kan rekke å finne plassen sin før en langsom passasjer har satt seg bakerst i flyet.