vw-skandale

Volkswagen-juks: Så farlig er NOx-partiklene

Den verserende saken der Volkswagen har jukset med utslippsdata fra dieselbilene sine, kan få fatale konsekvenser for Europas befolkning. Dieseleksos inneholder nemlig ytterst helsefarlige stoffer.

Nedsatt lungefunksjon, infeksjoner, hjerteproblemer og dødsfall. Det kan i verste fall vise seg å være konsekvensene for tusener av mennesker som følge av den verserende skandalen i Volkswagen.

11 millioner VW-biler på verdensplan fikk installert programvare som under laboratorietester fikk bilene til å slippe ut mindre NOx-forurensning enn de gjør på landeveien.

I realiteten forurenser altså Volkswagens biler langt mer enn testene viser.

Volkswagen manipulerte tester

NOx avgis når temperaturen i motoren er svært høy. Jo høyere temperatur – desto mer NOx. Men samtidig blir bilene også mer energieffektive når motoren er varmere.

Under tester av NOx-utslipp sørget programvaren for å senke forbrenningseffektiviteten slik at bilene kjørte dårligere, men til gjengjeld slapp de ut færre gasser. Ute på veien ble reguleringen fjernet igjen.

11 millioner biler fra Volkswagen oser i vei

Og jukset har ikke hatt så rent liten betydning. Beregninger har vist at de 11 millioner bilene til sammen avga omkring 250 000 til 1 000 000 tonn NOx mer på årsbasis enn antatt.

Den ekstra forurensningen tilsvarer det samlede utslippet på ett år fra kraftverk, industri, kjøretøy og landbruk i hele Storbritannia.

Volkswagen kan ødelegge lunger

NOx – også kalt nitrogenoksider – er en fellesbetegnelse for gassene nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2).

I motsetning til CO2, som ikke er farlig for mennesker, kan utslippene av NOx ha fatale konsekvenser.

Gassene kan medføre nedsatt lungefunksjon og kan også gi alvorlige infeksjoner i lungene. De små molekylene er ytterst reaktive og trenger lett inn i lungevevet, der de forårsaker skader.

I byene stammer NOx-ene først og fremst fra dieselbiler, hvis utslipp hovedsakelig inneholder NO og noen få prosent NO2.

Hjertepasienter er også i fare

NOx-er kan også reagere med større partikler, slik at de blir til nye stoffer som gir luftveisproblemer og som dermed kan forverre tilstanden hos hjertepasienter.

Bare i London er høye NOx-nivåer skyld i omkring 9500 dødsfall hvert år.

Men Volkswagen er ikke den eneste store synderen når det kommer til Jordens helsetilstand. Planeten vår er i en så dårlig forfatning at den trenger førstehjelp: