Volkswagen-juks: Så farlig er NOx-partiklene

Den verserende saken der Volkswagen har jukset med utslippsdata fra dieselbilene sine, kan få fatale konsekvenser for Europas befolkning. Dieseleksos inneholder nemlig ytterst helsefarlige stoffer.

vw-skandale

Nedsatt lungefunksjon, infeksjoner, hjerteproblemer og dødsfall. Det kan i verste fall vise seg å være konsekvensene for tusener av mennesker som følge av den verserende skandalen i Volkswagen.

11 millioner VW-biler på verdensplan fikk installert programvare som under laboratorietester fikk bilene til å slippe ut mindre NOx-forurensning enn de gjør på landeveien.

I realiteten forurenser altså Volkswagens biler langt mer enn testene viser.

Volkswagen manipulerte tester

NOx avgis når temperaturen i motoren er svært høy. Jo høyere temperatur – desto mer NOx. Men samtidig blir bilene også mer energieffektive når motoren er varmere.

Under tester av NOx-utslipp sørget programvaren for å senke forbrenningseffektiviteten slik at bilene kjørte dårligere, men til gjengjeld slapp de ut færre gasser. Ute på veien ble reguleringen fjernet igjen.

11 millioner biler fra Volkswagen oser i vei

Og jukset har ikke hatt så rent liten betydning. Beregninger har vist at de 11 millioner bilene til sammen avga omkring 250 000 til 1 000 000 tonn NOx mer på årsbasis enn antatt.

Den ekstra forurensningen tilsvarer det samlede utslippet på ett år fra kraftverk, industri, kjøretøy og landbruk i hele Storbritannia.

Volkswagen kan ødelegge lunger

NOx – også kalt nitrogenoksider – er en fellesbetegnelse for gassene nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2).

I motsetning til CO2, som ikke er farlig for mennesker, kan utslippene av NOx ha fatale konsekvenser.

Gassene kan medføre nedsatt lungefunksjon og kan også gi alvorlige infeksjoner i lungene. De små molekylene er ytterst reaktive og trenger lett inn i lungevevet, der de forårsaker skader.

I byene stammer NOx-ene først og fremst fra dieselbiler, hvis utslipp hovedsakelig inneholder NO og noen få prosent NO2.

Hjertepasienter er også i fare

NOx-er kan også reagere med større partikler, slik at de blir til nye stoffer som gir luftveisproblemer og som dermed kan forverre tilstanden hos hjertepasienter.

Bare i London er høye NOx-nivåer skyld i omkring 9500 dødsfall hvert år.

Men Volkswagen er ikke den eneste store synderen når det kommer til Jordens helsetilstand. Planeten vår er i en så dårlig forfatning at den trenger førstehjelp: