Viser speedometrene for høy fart?

Jeg har hørt at speedometrene alltid viser for høy fart. Er det sant, og hvor mye viser de galt?

Speedometre i bil
© Shutterstuck

Generelt er speedometrene for optimistiske. Det er svært vanlig at de viser omkring 10 prosent for mye, mens de uhyre sjelden viser for lav fart. Bare i noen ganske få biler viser speedometeret helt nøyaktig fart. Når speedometrene er justert til å vise litt for mye, skyldes det at bilprodusentene har bygd inn en sikkerhetsmargin. Et speedometer bør heller vise litt for mye enn litt for lite, er filosofien. Dessuten er produsentene nødt til å ta hensyn til dekkslitasje og til at det med tiden kan bli satt andre hjul på bilen. Begge deler kan påvirke speedometeret med flere prosent. I de fleste bilene måler sensorer hvor fort den såkalte utgangsakselen fra girkassen roterer, og via elektriske signaler blir målingene sendt videre til speedometeret. Ønsker vi å vite hvor nøyaktig vårt eget speedometer er, kan vi på mange verksteder få målt det ved å plassere bilen på et såkalt rullefelt. En annen mulighet er å finne en strekning der vi kan holde jevn fart, og så måle hvor lang tid det tar å kjøre en kilometer. Viser speedometernålen for eksempel 90 km/t, bør det ta 40 sekunder å kjøre en kilometer hvis speedometeret viser korrekt. Hvis vi bruker de automatiske fartviserne som står langs mange veier som rettesnor, må vi imidlertid være oppmerksom på at disse fartviserne heller ikke er helt nøyaktige.