Goodyear

Nytt hjul renser lufta i byen

Framtidens dekk skal rense byen for den forurensningen biler slipper ut. Dekkene skal fylles med mose og suge til seg vann og CO2.

Bilprodusenter verden over arbeider for å utvikle biltyper som ikke forurenser lufta.

Og nå går dekkprodusenten Goodyear et skritt videre: Firmaet har offentliggjort konseptet for et nytt hjul som ikke bare skåner miljøet, men rett og slett forbedrer det.

På utsiden av hjulet, rundt navet, finnes det et hulrom som er fylt med mose. Når bilen kjører, trekkes en luftstrøm gjennom moselaget, som ved fotosyntese samler opp CO2 fra lufta og gir fra seg oksygen.

Mosen holdes fuktig ved hjelp av dekkets kons­truksjon, som suger til seg vann fra veibanen og transporterer det til moselaget.

Dekket mangler aldri luft

Dekket er ikke pumpet opp med luft, men består av flere skiver av gummi plassert side om side med innbyrdes mellomrom.

Ifølge produsenten gir denne konstruksjonen både godt veigrep og god støtabsorbering, samtidig med at den gjør at hjulet blir lettere.

Firmaet har også ambisjoner om å trekke ut energi av fotosyntesen til mosen og bruke den til å drive elektronikken som skal bygges inn i hjulet.

Det kan være sensorer som registrerer bevegelsene til bilen, og et lysende bånd langs felgen som advarer andre trafikanter om retning og hastighet.

© Goodyear

Firmaet har beregnet at hjulet – i en by som Paris, med 2,5 millioner biler – vil kunne omsette 4000 tonn CO2 og gi fra seg 3000 tonn oksygen i året.

Hjulet, som har fått navnet Oxygene, skal etter planen produseres av gjenbruksgummi fra gamle utrangerte dekk.

Hjulets bevegelse holder i gang fotosyntesen

Hjulets konstruksjon gjør at det innebygde laget av mose forsynes med vann fra veibanen og CO2 fra bylufta.