Hvorfor kjører ikke bilene på alkohol?

Alkohol fremstilles av biologisk nedbrytbart materiale og forurenser mindre enn bensin. Hvorfor blir det ikke brukt som drivstoff for biler?

Alkoholflasker på rekke
© Shutterstock

Alkohol – også kjent som etanol – kan ganske riktig fremstilles av en lang rekke planter, blant annet poteter, korn og sukkerrør. Rent teknisk er det ikke noe til hinder for å kjøre på ren alkohol. En rekke bybusser i Stockholm kjører på ren tresprit, metanol, og i Brasil kjører mange biler på alkohol fra sukkerrør. Flere steder i verden kan man dessuten kjøpe bensin som er tilsatt alkohol. I forhold til diesel og bensin har alkohol visse fordeler. Det dannes færre småpartikler ved forbrenningen, og utslippet av CO2 blir mindre. Dessuten kan alkohol fremstilles lokalt, og dermed sparer man transportutgifter. Når alkohol likevel ikke er særlig utbredt som drivstoff, skyldes det at det også er ulemper ved den. Energitettheten er for eksempel på langt nær så stor som i bensin, og derfor må man fylle tanken oftere. Det kan også bli startproblemer i kaldt vær. Dessuten er etanol og metanol temmelig aggressive stoffer, som blant annet kan få jern til å ruste og plast til å mykne. Det kreves derfor spesielle tanker og slanger for dette drivstoffet. Nylig er det dessuten reist alvorlig tvil om alkoholens miljøvennlighet. Svenske undersøkelser tyder på at det dannes helseskadelige forbindelser når alkohol forbrennes ved høye temperaturer.