Hvordan virker en sentrallås?

Se her hvordan en fjernstyrt lås til bilen virker.

centrallås, hvid baggrund

En fjernstyrt lås inneholder en radiosender som rekker 5–20 meter. En databrikke i fjernkontrollen skaper ved hjelp av en tilfeldighetsgenerator en kode på 40 tall – enten nuller eller ettall. Databrikken kan følgelig danne 240 ulike koder, og det tallet er så stort at det i praksis dessverre aldri vil være naboens Jaguar du låser opp.

Slik virker den

  1. En radiosender i nøkkelen bruker den samme nummergeneratoren som bilens mottager, slik at sender og mottager alltid er synkronisert. Når en kode sendes av sted, skaper nummergeneratoren straks en ny kode som blir lagret. Bilen gjør det samme.

  2. Et trykk på fjernkontrollen får senderen til å sende koden til bilen sammen med en funksjonskode som forteller bilen om den skal låse, låse opp eller åpne bagasjelokket.

  3. Bilens datamaskin sjekker om den har nådd frem til samme kode som den mottok fra fjernkontrollen. Stemmer koden, utføres handlingen. Ellers gjør ikke bilen noen ting.