Hvordan virker en kollisjonspute?

Hvordan ”vet” en kollisjonspute når den skal blåse seg opp, og hvordan fungerer mekanismen rent teknisk?

Airbag utløst i test
© Shutterstock

En kollisjonspute er en oppblåsbar pute av nylon som ligger sammenbrettet i rattet eller i instrumentbordet foran passasjersetet. Lenger fremme i bilen sitter en sensor som reagerer i det sekundet det skjer en kollisjon. Kollisjonen må være så kraftig at den tilsvarer å kjøre inn i en mur i cirka 20 km/t eller mer. Sensoren reagerer vel å merke bare på frontkollisjoner fordi ellers ville passasjeren havne skjevt inn i kollisjonsputen, noe som ville gjøre mer skade enn nytte. Fra selve sensoren går det et elektrisk signal som antenner et drivstoff som brenner ekstremt voldsomt og dermed utvikler store mengder nitrogengass. Gassen blåses ut i nylonputen med stor kraft. Umiddelbart etterpå begynner luften å sive ut igjen gjennom små hull i puten for å dempe sammenstøtet mellom passasjer og pute. Hele prosessen, fra sammenstøtet skjer til luftputen er fylt, tar ikke mer enn et tyvedels sekund. Kollisjonsputer, som har vært standardutstyr i personbiler siden 1998, er ikke en ny oppfinnelse. Det første patentet stammer fra annen verdenskrig da man eksperimenterte med luftputer til fly. I dag er det slike luftputer bare i rattet og instrumentbordet. Men i fremtiden venter flere bilprodusenter å introdusere luftputer som beskytter mot sidekollisjoner.