Hva er forskjellen på 92 og 95 oktan bensin?

Forskjellen på 92 og 95 oktan bensin, oktantallet, er et mål på bensinens evne til å motstå motorbank.

Hva er forskjellen på 92 og 95 oktan bensin?
© Shutterstock

Det er noe som oppstår når blandingen av bensin og luft i motoren komprimeres. For å oppnå en optimal yteevne må tennpluggen antenne blandingen på helt riktig tidspunkt. Men når luft presses sammen, øker temperaturen. Det kan føre til spontan tenning som gir små eksplosjoner i stempelet, og det har ikke motoren godt av.

Men motorytelsen avhenger også av hvor mye blandingen av bensin og luft presses sammen. Høy kompresjon gir også høy ytelse, men øker faren for motorbank.

Derfor er det en fordel å bruke en bensin som selvantenner så sent at det utelukkende er tennpluggen som initierer forbrenningen. Dette er en egenskap som kjennetegner høyoktanbensin. Jo høyere oktantall, desto lengre tid før bensinen selvantenner.