Shutterstock

Hva er oktan?

Isooktan blir tilsatt til bensin slik at den ikke skal eksplodere i utide. Jo mer isooktan, jo høyere oktantall. Og det er veldig bra for bilmotoren.

Når blandingen av luft og bensin presses sammen i sylindere i bilmotorer, kan den selvantenne.

Det kalles banking, og det sliter på motoren og gjør den mindre effektiv. Derfor tilsettes antibankemidler.

Oktan 95 betyr at bensinen har egenskaper som svarer til at den består av 95 prosent oktan, et drivstoff som ikke gir opphav til banking.

Jo høyere oktantallet er, jo mer kan blandingen komprimeres uten banking.

Bensin forbrenner i sylindrene i en bilmotor for å skape framdrift. Men noen ganger selvantenner drivstoffet for tidlig.

© Shutterstock

En litt lengre forklaring

  • PROBLEM: Bensin eksploderer i utide

Bensinens oppgave er å forbrenne i bilens sylindre. Derved drives et stempel som gir bilen drivkraft.

I sylindrene blir bensindampene presset hardt sammen, og det gjør dem varme. Forbrenningen skal settes i gang av en gnist fra tennpluggen, men av og til kan bensindampene bli så varme at de selvantenner.

Det er uheldig, for det kan få bensinen til å eksplodere i utide.

  • LØSNING: Oktan motvirker selvantennelse

Selvantennelse er det vi hører som bankelyder fra motoren. Oktantallet er kort fortalt et uttrykk for bensinens evne til å motstå selvantennelse.

Denne egenskapen bestemmes ut fra forholdet mellom hydrokarbonene iso-oktan og n-heptan i bensinen. Iso-oktan er lite utsatt for selvantennelse, i motsetning til n-heptan.

Oktan består av hydrokarboner

Oktan er et hydrokarbonmolekyl som utgjør hovedbestanddelen i bensin. Den kjemiske formelen for oktan er C8H18.

Oktantallet angir drivstoffets evne til å forhindre at blandingen av bensin og luft selvantenner i sylinderne i motoren. Det kalles banking, det sliter på motoren og gir dårlig drivstofføkonomi.

Jo høyere oktantall bensinen har, desto bedre evne har den til å hindre banking.