Gjør hydrogenbiler veiene glatte?

Jeg har lest at hydrogenbiler avgir vann som det eneste avfallsstoffet. Skaper det ikke risiko for glatte veier når det kommer ut vann som eksos?

Snødekket vei
© Shutterstock

Hvis en bil bruker hydrogen som drivstoff, vil vanndamp ganske riktig være det eneste som kommer ut av eksossystemet. Men det er ingen fare for verken våte eller isglatte veier, for det er ikke slik at vannet renner ut som av en kran. Vannet kommer nemlig ut som vanndamp med en temperatur på cirka 80 °C hvis bilen er utstyrt med brenselceller der hydrogen og oksygen danner vann. Hvis hydrogenet i stedet brukes som drivstoff i en tradisjonell forbrenningsmotor, vil vanndampen være enda varmere. Under alle omstendigheter vil vanndampen fort bli blandet opp med luften omkring. Bare hvis det er kaldt i været, vil det stå ut en synlig sky av damp fra eksossystemet. I runde tall vil en hydrogenbil som kjører med en vanlig forbrenningsmotor, produsere 260 g vann for hver kilometer den kjører. Brenselceller er betydelig mer effektive, og derfor vil en bil med brenselceller produsere bare cirka 150 g vann per kilometer. En del av vannet inngår for øvrig i bilens kjølevannssystem og blir derfor ikke sluppet ut gjennom eksossystemet. Men faktisk er det ikke bare hydrogenbiler som slipper ut vann. Det gjør tradisjonelle biler også – men der er vannet som kjent bare ett av mange avfallsstoffer. En dieseldrevet bil produserer for eksempel cirka 110 g vann per kilometer. Det vannet en brenselcelle produserer, er ganske rent. Brenselceller har fungert som strømkilde ved alle bemannede ferder i rommet siden 1965, og vannet som kommer ut fra brenselcellen, er så rent at astronautene drikker det.