Shutterstock
Benzin tank pumpe

Elbil vs. fossilbil: Kilometerne jobber for klimavinneren

Produksjonen av elbilbatterier slipper ut massevis av CO2. Gjør det at en moderne fossilbil faktisk kan være den mest klimavennlige mulighet? Se hele regnestykket der en Tesla 3 konkurrerer mot en Volkswagen Passat.

I en CO2-tvekamp mellom en Tesla 3 og en Volkswagen Passat kommer elbilen dårlig ut fra start, men haler raskt innpå sin fossile motstander.

Tesla 3 vs. Volkswagen Passat

Lyn benzin til el bil
© Lotte Fredslund

Tesla Model 3 Standard Range

 • Drivstoff: Strøm
 • Vekt: 1684 kilo
 • Rekkevidde: 491 kilometer
Dråbe benzin eller el bil
© Lotte Fredslund

VW Passat 1.6 TDI SCR

 • Drivstoff: Diesel
 • Vekt: 1567 kilo
 • Rekkevidde: 1204 kilometer

PRODUKSJON

Benzin bil og El bil
© Shutterstock/Tesla, Inc./VW

Batteri gir store utslipp

Ifølge svenske forskere slippes det ut 146 kilo CO2 per kWh strøm i et batteri. Det svarer til om lag ni tonn CO2 til et Tesla 3-batteri. Siden det koster ti tonn CO2 å produsere resten av bilen, er regnskapet samlet oppe på 19 tonn.

 • Samlet utslipp fra produksjon av bilen: Om lag 19 tonn CO2

Fossilbil leder fra fabrikken

En Volkswagen Passat slipper ut om lag ti tonn CO2 i løpet av produksjonen. Det er fortsatt mye lavere enn det samlede avtrykket for en Tesla 3. Når den kjører ut fra fabrikken, har den bare sluppet ut om lag halvparten så mye CO2 som Teslaen.

 • Samlede utslipp fra produksjon av bilen: Om lag 10 tonn CO2

DRIVSTOFF-PRODUKSJON OG FORBRUK

el bil og benzin bil 2
© Shutterstock/Tesla, Inc./VW

Strøm gir også utslipp

Elbilen i seg selv slipper stort sett ikke ut CO2 mens den kjører, men produksjonen av den strømmen bilen forbruker, kan føre til utslipp. For hver kilometer elbilen kjører, tar den innpå fossilbilen i det samlede CO2-regnskapet.

 • Årlig utslipp fra strømproduksjon: 694 kilo CO2
  • Samlet utslipp etter ti år og 200 000 kilometer: 29 262 kilo CO2

Diesel bearbeides og forbrennes

Utvinning av olje, raffinering, distribusjon og forbrenning av diesel i motoren slipper ut om lag 4,5 ganger mer CO2 i året enn strømproduksjon til elbilen. Fossilbilen sakker derfor raskt akterut i CO2-regnskapet.

 • Årlig utslipp fra drivstoff: 3245 kilo CO2
  • Samlet utslipp etter ti år og 200 000 kilometer: 43 911 kilo CO2

KJØRING OG VEDLIKEHOLD

el bil og benzin bil 3
© Shutterstock/Tesla, Inc./VW

Elbilens utslipp faller

Vedlikehold av bilen fører til utslipp en relativt liten mengde CO2 årlig. Tesla Model 3 slipper nesten ikke ut noe mens den kjører, og elbilens motor utnytter omtrent 94 prosent av energien fra batteriet, mens seks prosent går tapt som varme.

 • Årlig utslipp fra vedlikehold: 135 kilo CO2

Fossilbilen sakker akterut

Vedlikeholdet av en Passat fører til utslipp av litt mer CO2-utslipp enn av Teslaen. Fossilbilens forbrenning av diesel slipper fortløpende ut CO2, og motoren utnytter bare 40 prosent av energien i dieselen. 60 prosent går altså tapt.

 • Årlig utslipp fra vedlikehold: 138 kilo CO2

SKROT

el bil og benzin bil 4
© Shutterstock/Tesla, Inc./VW

Batteri er vanskelig å gjenbruke

Hjul, bremser og karosseri kan gjenbrukes i samme grad for begge biler, men elbilens batteri må enten renoveres og brukes i en større batteripakke eller resirkuleres.

 • Utslipp fra bilen etter bruk: 1967 kilo CO2

Fossilbil er enklest å skrote

Metallet i motor, girkasse og så videre kan gjenbrukes til nye biler, og derfor er skrotprosessen samlet sett mye enklere enn for elbilen. Det betyr en klar fordel i CO2-regnskapet.

 • Utslipp fra bilen etter bruk: 66 kilo CO2

SAMLET VINNER

fossil el bil
© Shutterstock/Tesla, Inc.

Elbil er klar favoritt

Bare i unntakstilfeller kan dieselbilen vinne i det samlede klimaregnskapet. Samlet sett vil elbilen vinne klimaregnskapet under nesten alle forhold.