Når åpnet den første berg-og-dal-banen?

New York fikk verdens første moderne berg-og-dal-bane.

Rollercoaster 1884

Verdens første moderne berg-og-dal-bane ble åpnet på Coney Island i New York i juni 1884. Banen var lagd av den amerikanske oppfinneren og forretningsmannen LaMarcus Adna Thompson, og passasjerene måtte betale fem cent for den fabeaktige opplevelsen.

Berg-og dal-baneturen begynte på toppen av en plattform der passasjerene tok plass i en vogn med benker og gled med en toppfart på cirka 10 km/t nedover et cirka 180 meter langt svinget spor til en annen plattform. Der måtte publikum midlertidig forlate vognen mens den ble plassert på et annet spor før turen tilbake.

Thompson fikk inspirasjon til attraksjonen i Pennsylvania, der et gruveselskap allerede i slutten av 1820-årene hadde begynt å bruke skinnegående vogner til kulltransport. Der brukte man tyngdekraften til å drive vogntoget, og det samme prinsippet overførte Thompson til sin bane.

Opprinnelig ble berg-og-dal-banen oppfunnet i Russland der man midt på 1600-tallet begynte å lage akebakker av tømmer dekket med et tykt islag. En trapp førte opp til toppen, og derfra kjørte man på kjelker ned en bakke med en stigning på cirka 50 grader.