Shutterstock
Benzinpumpe

Slik vet bensinpumpen at tanken er full

Et enkelt klikk - og bensinen slutter å strømme ut. Et godt koordinert system sørger for at bensinpumpen skrus av når tanken er full, og at det ikke oppstår farlige situasjoner når du fyller tanken.

Pumpesystemet på bensinstasjoner er basert på den såkalte Venturi-effekten som beskriver trykkfallet i en væske når den strømmer fra et større til et mindre rør.

Dette trykkfallet brukes i sikkerhetssystemet i bensinpumpen. Bensinen må passere gjennom en innsnevring i pumpehåndtaket.

Det gjør at det trekkes luft gjennom et lite rør som munner ut i den enden av håndtaket du stikker inn i bilen.

Væske beveger seg gjennom rør med ulik diameter

Venturieffekten kan forklares slik: Når en væske beveger seg fra et større til et mindre rør, vil væskens hastighet stige, men trykket falle. Passerer væsken tilbake til et større rør, vil hastigheten igjen falle og trykket stige.

© Shutterstock

Elektronisk mekanisme ville være livsfarlig

Når du begynner å fylle bensin, passerer luft fritt tilbake gjennom det lille røret. Det gjør at bensinen flyter inn i tanken av seg selv.

Men når tanken er full, står bensinen så høyt at den blokkerer den lille åpningen i røret. Det gjør at luftstrømmen stopper, noe som får pumpen til å skru seg av.

Systemet ble funnet opp allerede i 1939 og er helt mekanisk, så det inneholder ikke noen elektronikk som kan utgjøre en risiko i kontakten med den farlige bensindampen.

VIDEO: Se helt inn i besinpumpen her: