Skrotet fly gir tørre fortau

Et forskerteam har slått to fluer i ett smekk. Ved å bruke avfall fra kasserte fly har de laget et materiale som egner seg perfekt til å bygge fortau

Karbonfiber fra kondemnerte fly gjør flisene slitesterke nok til å tåle gjennomstrømmende vann.

© Washington State University

Ved å kombinere to vidt forskjellige problemer har fors­kere fra Washington State University i USA klart å finne en felles løsning på dem. Det første problemet var å utvikle et nytt materiale til fortausbelegg.

Tradisjonelle fliser er for kompakte til at regnvann kan trenge gjennom dem, og det innebærer at gatene mange steder står under vann ved voldsomme regnskyll.

Slitasje var et stort problem

Global oppvarming gjør at skybrudd blir både kraftigere og hyppigere, og kloakksystemene står i fare for å bli overbelastet.

Tidligere forsøk med porøse fliser har vært lovende, men de typene som har vært i bruk, har blitt slitt ut altfor raskt. Derfor har forskerne utviklet en betong som både er porøs og slitesterk. Det gjør de ved å blande karbonfiber i betongen.

© Washington State University

Skrotede fly leverte materialer

Karbon­fiber er dyrt, så for å holde prisen nede måtte forskerne løse et annet problem.

Karbonfibermaterialer har blitt produsert i så mange år at produktene de inngår i, ofte er utslitt. Det finnes derfor massevis av karbonfiberavfall som vi fortsatt ikke har funnet noen gode gjenbruks­løsninger for.

For å utvikle den spesielle betongen brukte forskerne karbonfiber fra kasserte Boeing-fly, men det kunne like godt ha vært fra gamle biler eller vindmøller.

Forskerne brukte mye tid på å utvikle metoder som gjør det mulig å bearbeide karbonfiberet uten kjemiske midler eller bruk av store mengder energi. Betongflisene er testet i laboratoriet med så gode resultater at de nå skal testes på ekte fortau.