Shutterstock

Selvkjørende biler skal lære å bli redde

For å unngå ulykker skal selvkjørende biler lære å bli redde. Ved å måle pulsen på en rekke testpersoner lærer datamaskiner hvilke situasjoner den skal unngå.

Datamaskiner med kunstig intelligens kan løse flere og flere oppgaver for oss, og snart vil vi også gi dem i oppgave å styre bilene våre.

Målet er å bruke såkalte selvlærende systemer til å gjøre dem til enda bedre og tryggere bilister enn oss selv, og de er godt på vei.

De kan følge trafikkregler, overholde fartsgrenser og sanse omgivelsene sine.

Likevel mener en gruppe forskere hos firmaet Microsoft at datamaskinene mangler en bestemt egenskap: De kan ikke bli redde.

Den evnen vil forskerne nå gi dem.

I et forsøk satte de en datamaskin til å overvåke en rekke forsøkspersoner som kjørte en tur i en bilsimulator.

For å følge personenes frykt underveis var de utstyrt med pulsmålere, siden pulsen gir et enkelt mål for vår mentale alarmberedskap.

Den kunstige intelligensen kunne nå koble de enkelte begivenhetene under kjøreturen sammen med personenes fryktreaksjoner, blant annet i de situasjonene der de kjørte feil.

Selvlærende systemer brukes ofte i forbindelse med kunstig intelligens, der datamaskiner lærer av egne erfaringer.

Deretter fikk datamaskinen kjøre den samme turen selv, og nå kjørte den veldig forsiktig på de stedene der den hadde registrert frykt hos forsøkspersonene.

Datamaskinen i en selvkjørende bil blir mer forsiktig når den har lært hvilke situasjoner som får pulsen opp hos mennesker.

Forskerne får ulykkeprosenten til å falle

Forskerne sammenlignet nå datamaskinen med en tilsvarende datamaskin som ikke hadde blitt kjent med menneskers frykt, men kun lærte av sine egne feil.

Det viste seg at datamaskinen med den menneskelige fryktinputen ble en trygg bilist mye raskere, og den nådde det samme nivået som den andre datamaskinen med 25 prosent færre ulykker.