Ny analyse: 5G-stråling har ingen skadelige effekter

Ingenting tyder på at 5G-stråling skader helsen, men mye av forskningen på området er mangelfull. Det er konklusjonen i ny analyse.

Det omdiskuterte og snart verdensomspennende 5G-nettverk utgjør ikke en helserisiko. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Australian Agency for Radiation Protection and Nuclear Safety (ARPANSA) og Swinburne University of Technology.

De australske forskerne har gjennomgått mer enn 100 studier på området og ikke funnet noen dokumentasjon for at stråling innen de tillatte grensene er skadelig for mennesker.

Tidligere forskning var mangelfull

Selv om studien indikerer at 5G-stråling ikke er farlig for mennesker, kritiserer de australske forskerne en stor del av forskningen som så langt er gjort på området.

De nevner blant annet at det strålingsnivået som har blitt testet i flere av studiene, ikke sammenlignbart med det nivået vi mennesker blir utsatt for.

De framhever også metodeproblemer i en stor del av forskningen – særlig i de eldre studiene.

Gir 5G raskere internett?

JA

5G er på papiret mye raskere enn 4G både når det gjelder båndbredde og responstid. Det er imidlertid ikke alltid brukerne får den fulle 5G-opplevelsen.

Under optimale forhold blir 5G minst ti ganger raskere enn 4G. Den største fartsøkningen kommer ved å bruke såkalte millimeterbølger, som har en mye høyere frekvens enn tidligere mobilsignaler.

Det er imidlertid ikke garantert at brukeren alltid får den fulle 5G-opplevelsen. For å nå et lynraskt signal i storbyer med mye bebyggelse må avstanden mellom mobil og 5G-mast være under 200 meter.

Det skyldes at de raskeste 5G-forbindelsene blir båret av bølger med kort bølgelengde, som lettere blokkeres av for eksempel trær og bygninger.

Når 5G for alvor går på luften, skal nettverket forsyne alt fra selvkjørende biler til kirurgiske robotarmer med lynraskt internett.

© Shutterstock

Etableringen av millioner av nye mobilmaster verden over skal løse problemet med den korte rekkevidden. Disse såkalte basestasjonene er så små at de kan henge rundt omkring på byens lyktestolper.

Siden den trådløse mobiltelefonen ble innført på 1980-tallet, har en ny generasjon sett dagens lys hvert tiår.

Fortsetter trenden, vil 6G komme i 2030. Forskerne spår at 6G vil være opp mot 8000 ganger raskere enn 5G, noe som vil gjøre det mulig å laste ned 40–50 filmer i sekundet.

© Shutterstock

Skader 5G bier?

KANSKJE

Bier oppfatter noen frekvenser av menneskeskapt elektromagnetisk stråling (EMR) fra for eksempel mobiltelefoner, men effektene er fortsatt underbelyst.

Forskning som er utført, tyder imidlertid ikke på at biene blir påvirket negativt av mobilstråling.

Til gjengjeld er det påvist at bier både lærer dårligere, flyr seg lettere vill og blir mer aggressive overfor andre bier hvis de utsettes for EMR med lav frekvens – for eksempel høyspentledninger.

Derfor er det også viktig å få mer kunnskap om hvorvidt strålingen fra 5G-nettverket kan skade honningbiene.

En analyse fra bielaboratoriet ved University of California i USA viser at 91 av klodens 107 viktigste avlinger er avhengige av bestøvning fra bier – noe som svarer til 85 %.

© Shutterstock

Mindre bølger gir større hastighet

  • 1.: Millimeterbølger sendes ut: Høyere frekvens gir kortere bølger. 2G-4G brukte bølgelengder på mellom om lag 10 og 40 centimeter, mens 5G vil gå over til såkalte millimeterbølger.

  • 2.: Hastigheten tidobles: Jo høyere frekvens bølgene har, jo større datamengder kan mobilen sende og motta per sekund. 5G blir i første omgang om lag 10 ganger raskere enn 4G.

  • 3.: Signal blokkeres lettere: 5G-nettverkets bølgelengder gir dårligere rekkevidde. Bygninger og trær kan blokkere for signalet hvis den nærmeste 5G-masten ligger over 250 meter unna.

Kan 5G gjøre deg syk?

NEI

Elektromagnetiske felter måles i frekvens (hertz) i det elektromagnetiske spektrumet. Jo høyere frekvens, jo mer energi er det i strålingen, og desto kortere er bølgene.

Hvis dosen av strålinr er ekstremt høy, kan 5G og andre bølgelengder føre til varmeskader på kroppen.

Derfor har EU fastsatt en grense for hvor mye mobilstråling vi kan utsettes for – den såkalte SAR-grensen.

Frekvenser til mobilkommunikasjon ligger i dag fra 0,7 til 3,5 GHz, men med det nye 5G-nettverket kan vi i fremtiden bruke høyere frekvenser. Helt ute til venstre på tegningen er det avbildet en pc, dernest kommer radioen og en tv. Frekvensen for sollys er sirkelen i midten, mens røntgen og radioaktivitet er vist helt yte til høyre.

© Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Men selv om 5G-nettverket sender ut bølger med mer energi enn tidligere, blir ikke SAR-grensen overskredet.

Nivået av elektromagnetisk stråling fra 5G-mastene er lavere enn fra 4G. De britiske telemyndighetene målte i 2020 strålingen fra 5G-mobilmaster i 16 ulike byer.

Den høyeste målingen nådde bare 1,5 prosent av den fastsatte SAR-grenseverdien.